Nytt krav om solceller eller lokalprodusert energi

Stortinget vedtok før sommeren krav om solceller eller lokalprodusert energi i alle nye statlige byggeprosjekter. Dette skal også gjelde for større oppgraderinger og rehabiliteringer.

Ved å benytte fornybare energikilder på sine eiendommer kan statlige virksomheter bidra i kampen mot klimaendringer.

Stortinget har vedtatt følgende:

  • Stortinget ber regjeringen stille krav om at det skal etableres solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye statlige byggeprosjekter med oppstart av et forprosjekt i 2024, der ikke spesielle hensyn tilsier noe annet. Kravet skal også gjelde ved større oppgraderinger og rehabiliteringer.
  • Stortinget ber regjeringen sette et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og utarbeide en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere målet innen revidert nasjonalbudsjett i 2024. Tiltak og virkemidler skal ikke være til hinder for rasjonell nettutvikling.
  • Stortinget ber regjeringen i løpet av første halvår 2024 sende på høring et forslag med krav om at det skal etableres solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 m2 utenfor LNF-områder.

DFØ vil veilede statlige og kommunale byggherrer

For å nå målet om 8 TWh solenergi innen 2030, vil det være behov for økt kompetanse hos byggherrer samt et voksende utvalg av profesjonelle tilbydere i markedet. DFØ skal bidra med anskaffelsesfaglig kunnskap for å øke bruken av solceller og lokalprodusert energi i offentlige bygg.

Publisert: 15. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.