Økt bruk av klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Siden 2019 har det vært en økning i andel konkurranser som bruker klima- og miljøkrav i konkurranser innen flere av de prioriterte kategoriene i Handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.

Klimafotavtrykket til offentlige innkjøp er stort, og tilsvarer mer enn direkteutslippene fra all veitransport i Norge.

– Nå innretter offentlige virksomheter i større grad sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant, sier seniorrådgiver Jonas Karstensen.

Nye målinger

Handlingsplanen har som mål å øke andelen grønne og innovative innkjøp i offentlig sektor. Dette peker også Riksrevisjonen på at burde måles. For å vise utviklingen innenfor dette har DFØ nå publisert nye tall, basert på tekstanalyse av konkurransegrunnlag og kjøretøyregisteret. Her finner du oversikt over andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser innenfor noen prioriterte kategorier over de fire siste årene.

Enkelte kategorier har tydelige endringer

– Innenfor anskaffelser av bygg- og anleggsanskaffelser ser vi en økning innenfor mange miljøtemaer, blant annet sirkulærøkonomi, miljøledelse, klimagassutslipp, naturmangefold og energi, sier Karstensen.

Andelen anskaffelser av nullutslippsperson- og varebiler er betydelig høyere i offentlig sektor (om lag 43 prosent i sum) enn for privat næringsliv (om lag 32 prosent) i 2022.

– Vi ser også at over halvparten av konkurransene innenfor transporttjenester stiller krav om drivstoff, etterfulgt av krav om utslipp, sier Karstensen

Analyse av anskaffelser av matvarer viser at de aller fleste kunngjøringer har ett eller flere miljøkrav, der spesielt bærekraftig produksjon, klimagassutslipp, og returordning er viktige temaer. Innenfor måltidstjenester er utvalget lite, men det indikerer at mer enn halvparten stiller krav om klimasmart meny og bærekraftig produksjon.

Funnene i sin helhet viser et økende vekt på klima og miljø i anskaffelser. DFØ vil framover publisere statistikk om omfang og effekter av grønne anskaffelser for å følge utviklingen. Se mer detaljer på dfo.no.

Publisert: 2. mars 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord