Oppdaterte og mer brukervennlige standardavtaler (SSA)

DFØ har oppdatert et utvalg av SSA-ene. Det er gjort endringer for å gjøre avtalene mer brukervennlige, oversiktlige og i tråd med gjeldende regelverk.

Brukere og representanter både fra kundesiden og leverandørsiden har bidratt med forslag til endringer.

DFØ har gjort endringer i følgende avtaler (under). For hver avtale finner du også endringslogger:

SSA-B og SSA B enkel – Bistandsavtalen
SSA-O – Oppdragsavtalen
SSA-K – Kjøpsavtalen
SSA-T – Utviklings- og tilpasningsavtalen
SSA-V – Vedlikeholdsavtalen
SSA-D – Driftsavtalen

Det er ikke gjort større materielle innholdsendringer, unntatt der dette er nødvendig for å være i tråd med gjeldende regelverk. Endringene omfatter blant annet:

  • Nye forsider
  • Ny kapittelstruktur
  • Nye bilag
  • Harmonisering av bestemmelser som skal ha samme innhold
  • Språkvask og feilrettinger
  • Ny bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår

Den nye kapittelstrukturen medfører at noen bestemmelser har blitt slått sammen, og andre har blitt delt opp.

Publisert: 20. juni 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.