Staten inngår omfattende avtale om ombruk av utrangert IKT-utstyr

Statens innkjøpssenter har inngått en avtale med Foxway AS som betyr at mer enn 150 statlige virksomheter nå vil levere fra seg utrangert ikt-utstyr til ombruk. Avtalen gir store sosiale, økonomiske og miljømessige gevinster.

Tjenestene omfatter blant annet sortering til ombruk og materialgjenvinning, sikker sletting og destruksjon. Den totale klimagassgevinsten fra å gi brukt IKT-utstyr fra statlig sektor nytt liv blir på flere tusen tonn CO2-ekvivalenter.

– Avtalen viser hvor viktig den offentlige innkjøpsmakten er for å bidra til økt gjenbruk og kutt i klimagassutslipp. Ved å etterspørre sirkulære løsninger kan offentlige virksomheter bidra til både lokal verdiskaping og betydelige miljøgevinster, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Statens innkjøpssenter, som er en del av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), har også stilt krav om arbeidslivsinkludering. 20 prosent av de involverte i gjennomføringen av avtalen må ha nedsatt funksjonsevne eller være personer som ellers hadde stått utenfor arbeidslivet.

– Det å få en person inn i arbeidslivet representerer en økonomisk gevinst på 250 000 kroner i året. I tillegg er det viktig for den enkeltes mentale og fysiske helse, sier direktør Hilde Singsaas i DFØ.

Gevinstpotensialet for ombruk av PCer er flere millioner kroner. Fortjenesten på videresalg av utstyret deles mellom den statlige virksomheten som kvitter seg med varene og Foxway AS.

Publisert: 28. mars 2023 Oppdatert: 3. april 2023

Kontakt

  • e-post: statens.innkjopssenter [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.