Fellesavtale for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr

Fellesavtale for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr

Statens innkjøpssenter har satt i gang en anskaffelsesprosess for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr i staten. Her er informasjon om mandat, organisering og fremdrift.

Elektronisk avfall utgjør verdens raskest voksende avfallsstrøm. Gode ordninger for å ombruk og gjenvinning av brukt IKT-utstyr i statlige virksomheter vil kunne bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning, fremme klimavennlige løsninger samt legge til rette for sirkulær økonomi.

Status

 • Behovsanalyse: utført
 • Markedsanalyse: pågående
 • Konkurransestrategi: pågående
 • Prosjektmandat: godkjent

Effektmål

 • Effektivisering: Samordnet ombruk og gjenvinning i staten vil bidra til redusert samlet ressursforbruk til forberedelse og inngåelse av avtaler samt løpende forvaltning. Anskaffelsen vil samle ombruk og gjenvinning av flere produktgrupper innen IKT-utstyr i én fellesavtale og på denne måten kunne forenkle og effektivisere statlige virksomheters rutiner for ombruk og gjenvinning.
 • Klima og miljø: Avtalen vil kunne bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning, fremme klimavennlige løsninger samt legge til rette for sirkulær økonomi.
 • Samfunnsgevinster: Det vil søkes å koble anskaffelsen til arbeidstrening og inkludering / økt deltagelse i arbeidslivet for utsatte grupper.
 • Økonomiske gevinster: Ulike tilnærminger vurderes, deriblant reduksjon i pris på tjeneste ved overdragelse av eiendomsrettigheter til brukt utstyr, alternativt at virksomheten som eier utstyret får tilbakebetalt en prosentsats av det utstyret selges videre for.

Tentativ fremdriftsplan 

MilepælerTidspunkt
Oppstart prosjekt Q3 2021 
Godkjent konkurransestrategi Q2 2022 
Kunngjøring av konkurranse Q3 2022 
Tildeling og inngåelse av kontrakt Q4 2022 
Oppstart og implementering av kontrakt Q4 2022 

Organisering 

 • Prosjekteier: seksjonssjef IKT Ken Patrick, Statens innkjøpssenter 
 • Prosjektleder: Anne Catrine Reinvold, Statens innkjøpssenter 
 • Prosjektdeltakere: 
  • Yngvar Loen Larsen, juridisk rådgiver, Statens innkjøpssenter 
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter 
  • Nicholas Næss Dvorani, prosjektdeltaker, Statens innkjøpssenter
  • Christian Tangene, miljø og samfunnsansvar, avdeling for bærekraft og innovasjon
  • Christian Sælemyr Johansen, prosjektdeltaker, avdeling for analyse, styring og kompetanse 

Innkjøpsgruppe 

 • Eirik Nævestad, Finanstilsynet
 • Hanne Flostrand, Statsbygg
 • Geir Tutturen, Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Willy Vestavik, Politiets fellestjenester
 • Espen Rud, Politiets IKT-tjenester
 • Stine Sørensen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Unni Norrøne, Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Espen Skjennum, Utlendingsdirektoratet (UDI)
Oppdatert: 24. juni 2022

Kontakt

E-post: IKT-avtaler [at] dfo.no  (Avtaleansvarlig)

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord