Fellesavtale for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr

Fellesavtale for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr

Statens innkjøpssenter har inngått fellesavtaler for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr med Foxway AS. Avtalene er gyldig fra 15. februar 2023 og har en varighet på 2 år med opsjon om forlengelse i inntil 2 år. Virksomhetene vil bli varslet i god tid dersom opsjon ikke blir utløst.

Årets bærekraftige anskaffelse 2023

Avtalen for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr ble tildelt prisen for årets bærekraftige anskaffelse av Procura + nettverket 13. mars 2024. Fellesavtalen fremheves som et godt bidrag til det grønne skiftet og bærekraftig utvikling.

I løpet av det første året har avtalen:

 • gitt en reduksjon på 2000 tonn CO2
 • hatt en ombruksgrad på PC-er på 90 %
 • hatt effektiv arbeidsinkludering
 • tilbakebetalt nesten 5 millioner kroner

Prisen har vært omtalt mange steder, blant annet nyhetsbrevet til anskaffelser.no og anbud 365.

DFØ tildelt ombrukspris av Procura+ | Anskaffelser.no

DFØ og Bodø med topp-plasseringer i «EM i offentlige anskaffelser» – Anbud365

Dere kan også lese mer om Procura+ award og øvrige finalister her:  Procura+ Conference | Procura+ Awards (procuraplus.org)

Om avtalene

Det er inngått 4 fellesavtaler, alle med Foxway AS:

 • Delkontrakt 1, nasjonal
 • Delkontrakt 2, region 1: Østlandet
 • Delkontrakt 3, region 2: Sør og Vestlandet
 • Delkontrakt 4, region 3: Midt og Nord Norge

Ikrafttredelse: 15.02.2023

Varighet: 2år + 1år + 1år

Tjenester:

 • Bestilling, utplassering og opphenting av sikkerhetsskap
 • Sortering og gjenvinning
 • Sikker sletting og destruksjon
 • Klargjøring, konfigurasjon og oppgradering
 • Rapportering og oppgjør

Avropsmekanismer

Den enkelte virksomhet gjennomfører selv bestillinger på avtalene.

Rammedokument

Statens innkjøpssenter skal utarbeide et rammedokument for hver enkelt felles innkjøpsavtale som skal gi virksomhetene retningslinjer for hvordan den inngåtte fellesavtalen bør brukes. For å oppnå gevinster av bruk av fellesavtalen er det viktig at deltagende virksomheter innretter sin bruk av avtalen i samsvar med føringene i rammedokumentet.

Rammedokument ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr.pdf
pdf 259.69 KB

Lokal avtaleforvalter

Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter som ansvarlig for denne fellesavtalen. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator både overfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere. Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres ved endringer av lokal avtaleforvalter eller eventuelt dennes kontaktinformasjon.

Samarbeidsområde for avtaleforvaltere i Teams

Lokal avtaleforvalter har tilgang til samarbeidsområde for fellesavtalen i Microsoft Teams. Dette for å tilrettelegge for en mer effektiv kommunikasjon, bedre informasjonsflyt og selvbetjening. Teamet vil fungere som en digital møteplass for lokale avtaleforvaltere. Det er et sted for læring, samhandling og erfaringsutveksling. I teamet får alle medlemmer tilgang til avtaledokumenter og annen relevant informasjon. I Teams kan det rapporteres eventuelle avvik, stille spørsmål og chatte med Statens innkjøpssenter.

Tilgang til teamet får du ved å sende en forespørsel til IKT-avtaler@dfo.no

Konkurransestrategi

Konkurransestrategien beskriver plan og strategi for gjennomføring av anskaffelsesprosessen.

Konkurransestrategi Fellesavtale ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr
pdf 792.89 KB
Kontakt

Husk å merke alle henvendelser med avtalens navn "ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr"

 •  IKT-avtaler [at] dfo.no (IKT-avtaler[at]dfo[dot]no) (Avtaleansvarlig)
Oppdatert: 20. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.