Statens innkjøpssenter går inn i nye kontraktsområder

Statens innkjøpssenter har utarbeidet og lansert Kategoristrategi for kontorområdet, som inneholder mange nye fellesavtaler som vil bli etablert for første gang. Den totale porteføljen for kontorområdet består av 18–21 avtaler.

Formålet med en kategoristrategi for kontorområdet

Formålet med å utarbeide en kategoristrategi for kontorområdet har vært å analysere området for å få innsikt i og identifisere hvilke avtaleområder som er egnet for statlige fellesavtaler, samt å belyse gevinstpotensialet og utfordringer knyttet til de enkelte avtaleområdene.

Kategoristrategien har følgende resultatmål:

  • Identifisere potensielle kontraktsområder
  • Identifisere potensielle gevinster
  • Kartlegge kategoriens organisering og ressursbehov
  • Identifisere grenseflater mot andre kategorier

Kategoristrategien skal bidra til følgende effektmål:

  • Forenkle og effektivisere anskaffelser innenfor kontorkategorien i statsforvaltningen, gjennom å samordne anskaffelser og avtaleforvaltning, samt oppnå synergieffekter og effektive prosesser som følge av et samordnet og samkoordinert kompetansesenter (Statens innkjøpssenter).
  • Bærekraftige anskaffelser i samsvar med DFØs handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige anskaffelser og grønn innovasjon, som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i hele livssyklusen til en ytelse.
  • Økonomiske besparelser gjennom gode priser og vilkår, som en effekt av å samordne innkjøp innenfor definerte områder med stort volum.

Kategoristrategien for kontorområdet skal bidra til bærekraftige anskaffelser

Bærekraft er en viktig dimensjon i kategoristrategien for kontorområdet. Det har blitt gjennomført en helhetlig bærekraftsvurdering av samtlige avtaleområder som har blitt analysert.

Vurderingene inneholder blant annet risikovurderinger knyttet til brudd på menneskerettigheter og arbeidsvilkår, samt risiko for negativ klima- og miljøpåvirkning, og samtidig en vurdering av gevinstpotensialet mht. bærekraft ved å etablere en fellesavtale på de ulke kontraktsområdene. Funnene og opparbeidet innsikt knyttet til bærekraft vil tas med videre og implementeres i fremtidige anskaffelser som ligger i handlingsplanene i kategoristrategien.

Veien videre

Kategoristrategien og handlingsplanene inneholder mange nye fellesavtaler innenfor områder hvor der så langt ikke har blitt etablert fellesavtaler. Det er kun én fellesavtale som er aktiv og allerede på plass i denne kategorien, og det er Fellesavtale om kjøp av forbruksmateriell.

I tillegg er det en fellesavtale som er i prosess, Fellesavtale om kjøp av kontormøbler. Ut over dette vil Statens innkjøpssenter gå inn i en rekke helt nye kontraktsområder, og vil således øke porteføljen betraktelig.

Analysen i kategoristrategien konkluderer med at gevinstpotensialet ved å gjennomføre handlingsplanene er betydningsfulle. Gevinstene knyttet til effektivisering og kvalitet, samt samfunnsgevinster, vil bli merkbart for virksomhetene i statlig sektor, samtidig som at det er av stor betydning for leverandørene at en så stor oppdragsgiver går inn i de ulike leverandørmarkedene.

Kontorkategorien er delt inn i fire underkategorier, henholdsvis Kontordrift, Elektrisk kraft, Profesjonelle tjenester og Møbler og inventar. Statens innkjøpssenter vil gjennomføre handlingsplanene i kategoristrategien, som til sammen består av 18–21 avtaler, og hvor to anskaffelser starter opp allerede i inngangen av det nye året (interiørarkitekttjenester og revisjonstjenester).

Publisert: 14. desember 2022 Oppdatert: 21. februar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.