Utlysning av midler til innovativ IKT anskaffelse

Er du en innkjøper med ambisjoner på sirkularitet og bærekraft? Frist for søknad er 07.12.2022.

Det nordiske prosjektet Sirkulære og klimavennlige offentlige anskaffelser har en fantastisk mulighet til innkjøpere med ambisjoner på sirkularitet og bærekraft!

Prosjektet lyser ut 600 000 DKK som vil bli gitt til den organisasjonen som best kan beskrive en sirkulær IKT utfordring som kan løses gjennom en innovativ anskaffelsesprosess. Disse sirkulære utfordringene kan for eksempel være knyttet til organisasjonsrutiner og organisasjonskultur, forlenging av levetiden til utstyr, avfallshåndtering eller andre områder som faller innunder sirkularitetsbegrepet.

De følgende innovative anskaffelsesmetodikkene er anbefalt

  • Før-kommersiell anskaffelse
  • StartOff konkurranse
  • Innovasjonspartnerskap
  • Plan- og design konkurranse
  • Konkurransepreget dialog
  • Konkurranse med forhandlinger.

Les mer om innovative anskaffelsesmetoder. Merk at dette ikke er en uttømmende liste, men at valgt metodikk må være i tråd med unntakene i anskaffelsesregelverket. Prosjektteamet kan også være behjelpelige med å finne en passende metodikk for deres utfordringer.

Det er mulig å bruke midlene til pågående prosjekter sammen med andre midler, men i de tilfellene må søker beskrive spesifikt hvordan midlene fra det nordiske prosjektet vil utløse ekstra aktiviteter.

Søknaden burde være mellom 800-1200 ord. Evalueringen av søknadene vil vektlegge en klar beskrivelse av det sirkulære behovet, forventede klima- og miljøeffekter, samt skalerbarheten av løsningen.

Mer ny frist for søknad: 07.12.2022

Les mer om arbeidet med sirkulære og klimavennlige anskaffelser.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Marte B. Drageset.

Publisert: 14. november 2022 Oppdatert: 31. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.