Søk

4 søkeresultater funnet
Verktøy

Miljø og innovasjon i bygg og anlegg

Rapport frå gode døme på innkjøpsprosessar i bygg-, anlegg- og eigedomssektoren (BAE) der miljø og innovasjon har stått i fokus. Rapporten frå 22.03.2013 er utarbeidd av Sweco Norge på oppdrag for Difi.

Verktøy

Standard kravspesifikasjon for føremålsbygg

Oslo kommune har laga standard kravspesifikasjonar for dei vanlegaste føremålsbygga. Krava som vert stilte er i hovudsak overordna og funksjonelle. Her finn du inspirasjon til krav som kan stillast.

Verktøy

Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse

Ytelsesbeskrivelsen retter seg mot arkitekter og oppdragsgivere for arkitektytelser. Den kan benyttes for å definere oppdrag av ulikt omgang eller tema, som utredninger, programmering, mulighetsstudier, reguleringsarbeid eller prosjektering av bygninger.