Evalueringsmodeller

Spørsmål og svar om evalueringsmodeller.

Hva slags evalueringsmodell skal jeg bruke?

Innledningsvis bør det nevnes at det er svakheter ved alle evalueringsmodeller som gjør at innkjøper må gjøre innkjøpsfaglige vurderinger.

Absolutte modeller kan benyttes ved for eksempel kjøp av biler eller pc’ er, hvor du kan beskrive et konkret nivå på kvaliteten du vet markedet kan levere.

Relative modeller kan benyttes ved kjøp av for eksempel bygging av skoler, hvor oppdragsgiver ikke kan vite hva slags løsninger leverandørmarkedet kan levere.

Nærmere veiledning på hva slags evalueringsmodell du kan bruke finner du under evaluere tilbud i anskaffelsesprossen.

Oppdatert: 2. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord