Kriterier for fravalg i enkeltkonkurranser

Fellesavtalene til Statens innkjøpssenter er obligatoriske, men virksomheten kan melde fravalg i enkeltkonkurranser.

Statens innkjøpssenter informerer løpende på nettsiden om alle kommende konkurransegrunnlag før respektive konkurranser kunngjøres, se avtaler under arbeid. Dette for å synliggjøre hva kommende avtaler omfatter av varer og tjenester og bidra til virksomhetenes egen planlegging.

Virksomhetene vil få tilsendt informasjon om den enkelte anskaffelse med tre ukers høringsfrist.

Vi fokuserer på store volum og standardiserbare produkter og tjenester. I en del tilfeller kan virksomheten ha spesielle behov som da må kjøpes utenfor avtalen.

Fravalg skal ikke meldes når

  • Virksomheten har eksisterende avtaler som dekker avtaleområdet. Virksomheten skal da melde fra når eksisterende avtaler utløper, før fellesavtalen blir kunngjort.

Fravalg skal meldes når

  • Virksomheten har spesifikke behov som planlagt fellesavtale ikke dekker.
  • Virksomheten ikke har behov for varene eller tjenestene som avtalen dekker innenfor avtalens virketid. 

Det er mulig å be om fravalg i enkeltavtaler, det er ikke mulig å fravelge innkjøpsordningen som helhet. Det oppfordres om tett dialog med Statens innkjøpssenter i forkant av en fravalgsmelding.

Alle fravalg blir registrert på virksomhetsnivå og rapportert til overordnet departement. DFØ/Statens innkjøpssenter er i tillegg bedt om å rapportere samtlige registrerte fravalg til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Fremgangsmåte ved melding om fravalg

  1. Presiser hvilken konkurranse fravalget gjelder og eventuelt hvilke kategorier.
  2. Fravalg skal begrunnes skriftlig
  3. Melding om fravalg skal signeres av virksomhetens direktør/leder og sendes til postmottak@dfo.no

Meld fravalg så tidlig som mulig og senest før kunngjøring av konkurranse på aktuell fellesavtale fra Statens innkjøpssenter.

Overgang fra eksisterende avtale til fellesavtale

Vi anbefaler virksomhetene å forholde seg til de kontraktsforpliktelser som foreligger i eksisterende avtaler, og på tidligst tidspunkt fratre avtalen og tilslutte seg Statens innkjøpssenters fellesavtale (uten å utløse opsjoner).

Ved utløpet av eksisterende avtale blir virksomhetene automatisk tilsluttet fellesavtalen.

Vi oppfordrer til å ta kontakt ved uklarheter.

Oppdatert: 16. februar 2023

Kontakt

  • e-post: statens.innkjopssenter [at] dfo.no (statens[dot]innkjopssenter[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.