Vil du bli leverandør av statlige fellesavtaler?

Her har vi samlet informasjon om hva det betyr å bli leverandør av statlige fellesavtaler.

Generell informasjon

Hvordan bli leverandør av bestillingsløsning?

Alle leverandører som kan tilby en løsning som oppfyller kravene i DFØs kravspesifikasjon for bestillerløsninger for statlige virksomheter vil bli godkjent.

Elektronisk bruk av avtalene

Det skal legges til rette for elektronisk bruk av avtalene fra Statens innkjøpssenter, fortrinnsvis basert på katalog i EHF-format fra avtaleleverandørene.

Noen av de statlige virksomhetene har egne bestillingsløsninger og kan bruke disse. Virksomheter som ikke har egne løsninger har behov for enkle og intuitive løsninger (ikke fullskala innkjøpsløsninger) som støtter EHF-formatet.

Kvalifisering av bestillingsløsning

DFØ/Statens innkjøpssenter har startet en prosess for kvalifisering av bestillingsløsninger for å sikre at de statlige virksomhetene kan velge blant løsninger som oppfyller nødvendige krav. Det vil legges en liste over kvalifiserte løsninger på anskaffelser.no.

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som legges til grunn ved kvalifisering av løsninger. Alle leverandører som kan tilby en løsning som oppfyller kravene, vil bli godkjent.

Oppfølging i utviklingsfasen

DFØ ønsker en uforpliktende plan for oppfølging med alle leverandører som ønsker å utvikle en godkjent nettbutikk.

Planen skal sikre at DFØ har en oversikt over fremdrift, og at det faktisk vil være løsninger tilgjengelig i tide til avtalene fra Statens innkjøpssenter skal tas i bruk. 

Godkjenning

Når du som leverandør er klar til å legge frem en løsning for godkjenning meldes dette til statens.innkjopssenter@dfo.no.

Godkjenning av løsningen vil bestå av kontroll av dokumentasjon på at løsningen oppfyller kravene, samt en brukertest for å verifisere at løsningen faktisk fungerer i henhold til angitte krav. Alle leverandører som ønsker å tilby løsning, vil få mulighet til å bli godkjent. Les mer om godkjenning i dokument for godkjenning nedenfor. Versjon som kan godkjennes vil oversendes til leverandører som sender henvendelse for godkjenning av løsning.

Det vil være fritt opp til leverandørene å tilby de godkjente løsningene videre til offentlige og private virksomheter.

Markedsføring av løsninger

Godkjente løsninger vil markedsføres av DFØ ved at leverandører med godkjente løsninger blir presentert på DFØ nettsider og i aktuelle fora. Leverandørene vil også få tilbud om å delta på relevante konferanser hvor de kan nå målgruppen.

Oppdatert: 11. november 2022

Kontakt

  • e-post statens.innkjopssenter [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord