Veileder for kjøp av helse- og sosialtjenester

Veilederen er nå revidert og i samsvar med det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1. januar 2017. Veilederen inneholder de nye reglene om tjenestekonsesjoner og hvordan de kan brukes for helse- og sosialtjenester.

Kilde: DFØ

Vi har også revidert kapitlet om offentlig støtte og beskrevet hvilke muligheter det er for å gi støtte til helse- og sosialtjenester. Den nye veilederen er laget i samarbeid med Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Veilederen skal være praktisk nyttig i anskaffelsen av tjenester i helse- og sosialsektoren, både for erfarne og mindre erfarne innkjøpere. Hovedvekten er på praktisk gjennomføring, med konkrete eksempler og veiledning om særskilte problemstillinger. 

For at Difi skal kunne videreutvikle veilederen er det viktig å få tilbakemeldinger fra dere som bruker veilederen. Du kan også sende oss en melding om du vil holde deg oppdatert ved endringer og nyheter på veilederen. Da må du opplyse dette og e-postadressen din i meldingen. 

Innspill, eksempler og kommentarer til veilderen sendes til: hsveileder@dfo.no.

Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord