Effektkalkulator for personbiler

Kalkulatoren viser effektene på CO2-utslipp og kostnader knyttet til drivstoff- og elforbruk og investeringskostnadene. Du kan sammenligne et referansekjøretøy (fossilt) med et nyanskaffet kjøretøy (nullutslipp).

Hensikten med å stille miljøkrav er å redusere miljøbelastningen til anskaffelsen. Kalkulatoren hjelper deg med å tydeliggjøre hva slags effekt kravene har både når det gjelder kostnader og CO2-utslipp.

El personbil
Odd Olaf Schei

Effektene omfatter endrede utslipp og kostnader i bruksfasen til anskaffelsen. Kalkulatoren er ment som et enkelt hjelpemiddel, og tar ikke med alle utslipp (for eksempel i et livsløpsperspektiv), eller alle kostnader knyttet til anskaffelsen. Kalkulatoren sammenligner to kjøretøy:

  • Referansekjøretøy: fossilt standardkjøretøy hvor utslipp kan endres
  • Kjøretøy kjøpt etter forskriften, nullutslippskjøretøy

Referansekjøretøyet kan representere det kjøretøyet du eier i dag eller representere en typisk nybil. I tillegg kan du for alle kjøretøy legge på kostnader til parkering, årsavgift og bompenger. Verdiene i feltene til kalkulatoren er typiske standardverdier, men du kan endre alle hvis du ønsker. Trykk på de blå spørsmålssymbolene for mer informasjon om standardverdiene.

Dette er versjon 2.0 av kalkulatoren (versjon 1.0 kom februar 2022). Vi har nå inkludert investeringskostnader etter å brukt tall fra OFV sin rapport "Kostnader ved Bilhold". Vi jobber med å utvikle kalkulatoren videre med ytterligere funksjonaliteter og vil lansere nye versjoner etter hvert.

Ytterligere informasjon om beregningene, standardverdiene og kilder finner du i bakgrunnsdokumentet. Du kan lagre et bilde av kalkulatoren og resultatet ved å klikke på nedlastingsikonet nederst på kalkulatoren og velge «Image» eller «PDF».

Last ned verktøyet

Effektkalkulator Personbiler
xlsx 895.43 KB
Oppdatert: 30. januar 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.