Effektkalkulator for varebiler

Kalkulatoren viser effektene på CO2-utslipp og kostnader knyttet til drivstoff- og elforbruk. Du kan sammenligne et referansekjøretøy med et nyanskaffet kjøretøy.

Kilde: DFØ

Hensikten med å stille miljøkrav er å redusere miljøbelastningen til anskaffelsen. Kalkulatoren hjelper deg med å tydeliggjøre hva slags effekt kravene har.

Effektene omfatter endrede utslipp og kostnader i bruksfasen til anskaffelsen. Kalkulatoren er ment som et enkelt hjelpemiddel, og tar ikke med alle utslipp (for eksempel i et livsløpsperspektiv), eller alle kostnader knyttet til anskaffelsen. Kalkulatoren sammenligner to kjøretøy:

  • Referansekjøretøy: fossilt standardkjøretøy hvor utslipp kan endres
  • Kjøretøy kjøpt etter forskriften, nullutslippskjøretøy

Referansekjøretøyet kan representere det kjøretøyet du eier i dag eller representere en typisk nybil. I tillegg kan du for alle kjøretøy legge på kostnader til parkering, årsavgift og bompenger. Verdiene i feltene til kalkulatoren er typiske standardverdier, men du kan endre alle hvis du ønsker. Trykk på de blå spørsmålssymbolene for mer informasjon om standardverdiene. Vi jobber med å utvikle kalkulatoren videre, med ytterligere funksjonalitet om kostnader og vil lansere nye versjoner etterhvert.

Ytterligere informasjon om beregningene, standardverdiene og kilder finner du i bakgrunnsdokumentet. Du kan lagre et bilde av kalkulatoren og resultatet ved å klikke på nedlastingsikonet nederst på kalkulatoren og velge «Image» eller «PDF».

Last ned verktøyet

Effektkalkulator for varebiler
xlsx 877.87 KB
Oppdatert: 25. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.