Effektkalkulator for varebiler

Kalkulatoren viser effektene på CO2-utslipp og kostnader knyttet til drivstoff- og elforbruk. Du kan sammenligne et referansekjøretøy med et nyanskaffet kjøretøy som tilfredsstiller enten basiskrav, avanserte krav eller spydspisskrav.

Kilde: DFØ

Hensikten med å stille miljøkrav er å redusere miljøbelastningen til anskaffelsen. Kalkulatoren hjelper deg med å tydeliggjøre hva slags effekt kravene får, slik at du har et godt grunnlag for å avgjøre hvilket ambisjonsnivå du skal velge.

Effektene omfatter endrede utslipp og kostnader i bruksfasen til anskaffelsen. Kalkulatoren er ment som et enkelt hjelpemiddel, og tar ikke med alle utslipp (for eksempel i et livsløpsperspektiv), eller alle kostnader knyttet til anskaffelsen. Kalkulatoren sammenligner fire kjøretøy:

  • Referansekjøretøy: fossilt standardkjøretøy hvor utslipp kan endres
  • Kjøretøy med basiskrav: fossilt kjøretøy med krav om maks 150 g CO2/km utslipp
  • Kjøretøy med avanserte krav: fossilt kjøretøy med krav om maks 125 g CO2/km utslipp
  • Kjøretøy med spydspisskrav: elbil hvor strømforbruk kan endres

Referansekjøretøyet kan representere det kjøretøyet du eier i dag eller representere en typisk nybil. I tillegg kan du for alle kjøretøy legge på kostnader til parkering, årsavgift og bompenger. Verdiene i feltene til kalkulatoren er typiske standardverdier, men du kan endre alle hvis du ønsker. Trykk på de blå spørsmålssymbolene for mer informasjon om standardverdiene.

Ytterligere informasjon om beregningene, standardverdiene og kilder finner du i bakgrunnsdokumentet. Du kan lagre et bilde av kalkulatoren og resultatet ved å klikke på nedlastingsikonet nederst på kalkulatoren og velge «Image» eller «PDF».

Se også

The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 13. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord