Risikostyringsverktøy lønns- og arbeidsvilkår

Risikostyringsverktøyet hjelper deg med å vurdere risiko for brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Du får også hjelp til å utføre en dokumentasjonsgjennomgang der det er nødvendig.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og økonimistyring (DFØ)

Vi anbefaler at du bruker risikostyringsverktøyet som en del av virksomhetens rutiner for å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår der dette er relevant. Du kan generere en rapport etter kontroll i verktøyet. Denne rapporten kan arkiveres i tilknytning til kontrakten. Du finner mer informasjon om bruk av verktøyet i fane 1.  

Risikostyringsverktøyet er laget på begge målformer og i to versjoner, Microsoft Access 32-bit og 64-bit. Velg den versjonen som er kompatibel med din versjon av Microsoft Office.

Det er viktig at du lagrer verktøyet på sikkert område på din egen datamaskin før du begynner å bruke det, og ikke kun på skrivebordet. Dersom du kun lagrer på skrivebordet kan det hende at du ikke får åpnet verktøyet. 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord