Ideen som satte fart på trafikkdata

Som veieier og næringsutvikler hadde Troms og Finnmark fylkeskommune behov for mer detaljerte trafikkdata. En prosjektgruppe i fylkeskommunen utforsket en idé.

Det måtte da være mulig å få et mer automatisert system for å skille mellom ulike typer vogntog, busser og bobiler – ja, til og med myke trafikanter – uten å snuble i personvern?

Nysgjerrig og nytenkende fylkeskommune

Prosjektgruppen skannet det etablerte markedet uten å finne en løsning som tilfredsstilte behovet. Prosjektleder Eirik Selmer forteller at StartOffs metode dukket opp som en mulighet.

– Ja, hvorfor ikke gripe den? tenkte gruppen. Det skulle vise seg å være en smart manøver. Gjennom StartOff kom de i kontakt med Jone Rasmussen og Ruben Patel fra Counting Hero i Bergen, et teknologiselskap som ble etablert for tre år siden.

Så hvordan var prosessen fra prosjektgruppen kontaktet StartOff med ideen sin, til løsningen var utviklet?

Markedet utfordres med StartOffs metode

StartOff kobler offentlige oppdragsgivere med oppstartsbedrifter, eller startups på godt norsk, slik at de sammen kan utvikle innovative løsninger som kan være interessante for et større marked. Med utgangspunkt i oppdragsgiverens behov lyses det ut en konkurranse med en varighet på seks måneder og en kostnadsramme på 600 000 kroner.

Figur om StartOff prosessen

For å komme i gang fikk Troms og Finnmark fylkeskommune en egen mentor hos StartOff som ga god veiledning og hjelp, i første omgang med å spisse utlysningsteksten og tydeliggjøre behovet. Det ga uttelling!

Stor interesse fra utviklingsmiljøer

Utlysningsteksten resulterte i at fylkeskommunen fikk hele 14 idéskisser, ikke bare fra selskaper i Norge, men også fra Sverige, Finland og England. En slik respons krever naturlig nok noe mer innsats fra oppdragsgiveren enn ved en tradisjonell anskaffelse. Men på denne måten fikk fylkeskommunen et godt innblikk i bredden av lovende leverandører som ikke henger på Doffin.

- Det er viktig å sette av tid, spesielt til å definere behovet tydelig og til selve utvelgelsesprosessen. Du skal lese mange søknader, evaluere og mene noe, men metoden vi fulgte, var profesjonell og effektiv

Eirik Selmer , Fredrikstad kommune

Både Troms og Finnmark fylkeskommune og StartOff valgte ut seks leverandører hver som de ønsket å bli bedre kjent med.

Travelt i vest

Litt tilfeldig fikk Counting Hero nyss om den åpne konkurransen. De hadde allerede utviklet en løsning for å telle alt som ruller om bord på ferger. – Løsningen må vel kunne tilpasses fylkeskommunens behov, tenkte teamet i Bergen. Det ble hektisk med bare halvannen uke til leveringsfristen. Men som de selv sier: – Null problem. Vi planlegger for én uke av gangen.

Røk nesten ut første runde

Idéskissen til Counting Hero bar likevel preg av hastverk, og Troms og Finnmark fylkeskommune vurderte selskapet som mindre aktuelt. StartOff hadde derimot innovasjonshatten på og rangerte det høyt. Counting Hero kom derfor videre til intervju, og der argumenterte de godt. Teamet fikk tre uker på seg til å utforske alternativer og videreutvikle idéskissen.

- Vi hadde ukentlige møter med tre finalister, det var en lærerik og spennende prosess. Mentoren vår var tett på hele veien og kom med konstruktive innspill. Og vi ble stadig utfordret: Vær ambisiøse – tenk stort!

Eirik Selmer , Fredrikstad kommune

Samtidig ble Counting Hero og de to andre konkurrentene systematisk utfordret, veiledet og støttet av StartOff-teamet. Det er hemmeligheten for å kunne lykkes med innovasjon i en relativt rask prosess.

Counting Hero til topps

Etter 7 uker var konkurransen avgjort: Counting Hero fikk oppdraget med å levere et minimumsprodukt innen 15 nye uker. Utviklingen skulle foregå i nært samarbeid med fylkeskommunen. Prosjektgruppen var spent: Hva var det mulig å få til, hvor stort kunne de tenke? Ukentlige digitale møter og hyppige e-postutvekslinger førte frem

Trommevirvel: et bildeanalyseprogram med peiling på trafikanter

Counting Hero utviklet et optisk bildeanalyseprogram som er opplært til å gjenkjenne ulike objekter i trafikken basert på kunstig intelligens (AI). Programmet klassifiserer og kategoriserer detaljerte trafikkdata i tre grupper: privat, utrykning og næringstransport. Er det en tankvogn, en container eller en åpen henger som passerer?

Slike data har betydning for hva fylkeskommunen må ta hensyn til når de prioriterer ulike typer transport. For eksempel har fisk høy verdi, dagligvare middels verdi og stein lav verdi. – Frem til nå har det vært lite statistikk og mye synsing, mener Selmer. Nå kan også bobiler klassifiseres, og det er til stor hjelp for reiselivsnæringen i Troms og Finnmark, som ellers leier inn ungdom for å telle.

Personvern til besvær?

Personvern (GDPR) er en viktig del av prosjektet. Bilnummer er ikke interessant for fylkeskommunen, bare selve kjøretøyet. Personvernet ivaretas ved at det er formen på objektet som lagres, ikke selve bildet. Det gjelder også myke trafikanter.

Næringsutvikling i praksis

Når StartOffs metodiske prosess er fullført, står oppdragsgiver og leverandør fritt til å fortsette samarbeidet. Bildeanalyseprogrammet skal finjusteres etter ønske fra prosjektgruppen før testingen starter i større skala. Troms og Finnmark fylkeskommune har funnet en løsning på sin idé, mens Counting Hero eier løsningen på noe som kan bli større. Høyst sannsynlig er flere fylker og andre aktører der ute interessert i detaljerte trafikkdata. Bildeanalyseprogrammet blir med andre ord næringsutvikling i praksis.

Oppdatert: 27. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.