Innkjøp av brukt PC-utstyr i Sør-Varanger (2020)

Eksempel som viser hvordan Sør-Varanger kommune har redusert egne utslipp og spart kostnader ved å anskaffe brukt PC-utstyr.

Kontaktperson i DFØ

Resultater 

Kjøp av brukt PC-utstyr innebærer betydelige miljø- og kostnadsbesparelser. Beregningene under er basert på tall i figur 2 og fra Sør-Varanger kommune.

Kostnader  Miljø 

680 000

Kroner spart per år 

75%

Reduksjon i utslipp 

Tallet er basert på et årlig innkjøp av 145 brukte bærbare PCer. Kostnaden per enhet er sammenlignet med prisen på nye PCer de ellers ville kjøpt inn. Pris per brukte enhet er anslått til ca. 2300 NOK og prisen for en ny enhet til ca. 7000 NOK. Ved å kjøpe brukt sparer man ca. 67 % per enhet.  Tallet er basert på figur 2 der en ny bærbar PC bidrar til 300 kg CO2-utslipp og en brukt bidrar til 75kg CO2. Innkjøp av 145 brukte betyr en årlig besparelse på 32,6 tonn CO2, eller 75% lavere utslipp enn kjøp av nytt. Miljøbesparelsen ligger i å forlenge brukstiden per enhet og unngå ny produksjon. 

Bakgrunn 

Som mange andre kommuner har Sør-Varanger over lenger tid hatt en presset kommuneøkonomi med begrensede IT-budsjetter. Med en desentralisert kommunestruktur, fordelt over et stort geografisk område, har IT-budsjettene også måttet gå til å dekke investeringer i nødvendig nettverksinfrastruktur. Med bakgrunn i dette gjorde Sør-Varanger de første småskala anskaffelsene av brukt PC-utstyr så tidlig som i 2002. Ordningen har etter dette, i takt med økt kompetanse og gode erfaringer, blitt betydelig utvidet. I 2017 vedtok kommunen en større økonomisk omstilling der ett av tiltakene var at alle enheter skulle forsøke å bruke PC-utstyr de allerede har, reparere selv og kjøpe brukt når mulig. 

Utgangspunkt 

Før kommunen begynte å anskaffe brukt PC-utstyr i større skala ble mesteparten av Sør-Varangers behov for bærbare PCer, stasjonære maskiner og nettbrett dekket opp ved kjøp av nytt utstyr. En rammeavtale lå til grunn for anskaffelsen av dette. 

Bildet viser maskinvare inni en PC.

Figur 1: Bildene illustrerer klargjøring av brukte bærbare PCer før videresalg.

Ny løsning 

Om lag 90 prosent av PC-utstyret kommunen benytter, brukt utstyr. Dette gjelder primært PC-er til kommunens administrasjon og til skolene. Resterende 10 prosent er utstyr som ikke er faset ut ennå, og spesial-PCer av typen touchskjerm og ultraportabel, der utvalget i annenhåndsmarkedet er begrenset. Rammeavtalen som er inngått på kjøp av nytt utstyr inneholder en klausul om at kommunen skal kunne kjøpe brukt hvis det er tilgjengelig hos leverandørene.

Suksesskriterier 

Basert på erfaringene som er gjort så langt trekkes følgende kriterier frem som spesielt viktige når man anskaffer brukt IT-utstyr: 

Kunnskap om markedet – I forbindelse med valg av modell og spesifikasjon av minnekort, lagring og prosessorhastighet er det nyttig å opparbeide seg litt erfaring om hva som bl.a. tilfredsstiller behovet best, har høyest grad av driftssikkerhet og gir mulighet for reparasjon. Sør-Varanger har erfart med bærbare PCer at toppmodeller, som har høyere ytelser og er bygget solid, ofte har lengre levetid og krever mindre reparasjon.  I tillegg er det verdt å merke seg at noen modeller er mer tilrettelagt for enkel reparasjon ved at de har avtagbare deksler.  

Standardisering – Når man har erfaring med hvilke type komponenter og spesifikasjoner som fungerer godt kan det være både lønnsomt og praktisk at deler og maskiner har høy grad av kompatibilitet. Det kan gi fordeler som f.eks. at ladere kan brukes på tvers av hele maskinparken, at det trengs færre typer av reservedeler på lager, og at reparasjon og service utføres mer effektivt ettersom man kjenner bedre til hver enkelt komponent. 

Slitasje - Leverandører graderer brukt utstyr mht. slitasje, men fordi de opererer med ulik gradering av slitasje, kan det være smart å stille konkrete krav til utseendet på brukte PC-er (for eks. ingen riper i skjerm) framfor å stille krav til en gitt karakter (A kan innebære ulik grad av slitasje hos ulike leverandører).  

Egne ressurser – Service og reparasjoner på utstyr kan settes bort til eksterne aktører. Men i Sør-Varangers tilfelle, med store geografiske distanser og få aktuelle tilbydere, var det nødvendig å ha ressurser internt i kommunen til å utføre dette selv. Til tross for lav feilandel på brukte PCer er det oftere nødvendig å f.eks. oppgradere med nytt batteri. For å kunne tilby hurtig reparasjon og rask responstid har det vært avgjørende å bygge egen kompetanse. 

Prosessen 

IT-avdelingen henvender seg typisk til tre tilbydere med forespørsel om levering av PC-utstyr som oppfyller krav til kvalitet og funksjon, blant annet spesifikasjoner knyttet til minne- og lagringskapasitet og hastighet på prosessor. Av de ca. 10 prosentene av behovet som dekkes inn med kjøp av nytt utstyr benyttes den eksisterende rammeavtalen.

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 11. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.