Operasjonell leasing av nettbrett (2019)

Bærum kommune leaser nettbrett til elever kommunen på 1-7. trinn.

Ved inngangen til 2019 var 20 000 nettbrett i bruk av kommunens elever. Elevene har ett nettbrett hver, som brukes til å løse oppgaver i alle fag, og som elevene har fri tilgang på. Nettbrettene leases for tre år før de tas inn av leverandøren, som kan selge de videre, og gi dem et nytt liv i et annet marked.

Kommunen er avhengig av forutsigbarhet mht. driftskostnader og pris spiller inn. Momsrefusjon slår inn når man gjør en operasjonell lease, i tillegg til at nettbrettene har en ​restverdi, som gjør at leverandøren kan selge de videre etter endt leasingperiode. "Økonomisk sett hadde vi ikke hatt råd til å kjøpe tilsvarende antall nettbrett som vi nå leaser", sier Christian Sørbye Larsen i Grunnskoleavdelingen i Bærum kommune. 

Bærum kommunes tips ved valg av operasjonell leasing

  • For å få til en god innretning på anskaffelsen ble det gjort et grundig forarbeid i team med økonomi- og juridisk seksjon for å lage avtalen og vilkår for operasjonell leasing.
  • Kommunen gjennomførte konkurranse med forhandlinger, for å få innspill fra leverandørene, og gå i dialog med dem om vårt behov.

Generelle tips og innspill ved anskaffelse av nettbrett

  • Vi har gjennom denne prosessen og tidligere pilotering erfart at 32 GB gir alt for lite lagringskapasitet for elevene. En elev skal for eks. bruke nettbrettet til å gjøre opptak for å lage naturfagsrapporter o.l., og de har på mange måter et mer omfattende behov for lagring enn mange av oss voksne. Vi har derfor gått over til å avrope nettbrett med 128 GB lagringskapasitet.
  • Det kan være smart å vurdere å legge til flere opsjoner i avtalen. Et eksempel er mulighet for å anskaffe større og mindre enheter. Vi ser bl.a. at blinde elever etterspør smarttelefon framfor nettbrett, fordi det bedrer mulighet for å få lest opp tekst.

For mer info, se anbudsdokumentene

Hva er operasjonell leasing?

Form for leasing der leasingtakeren disponerer objektet i kontraktens løpetid, men ikke påtar seg forpliktelser utover å betale avtalt leiekostnad. Regnskapsmessig vil leiekostnader føres som en kostnad og objektet vil ikke aktiveres i leasingtakerens regnskaper. Det er denne formen for leasing som skal benyttes ved offentlig leasing av IT-utstyr. 

Etter leasingperioden skal IT-utstyret leveres tilbake til leverandøren, og oppdragsgiver rår ikke lenger over utstyret. For at leasingavtalen skal defineres som operasjonell skal det foreligge en avtale om tilbakekjøp, og oppdragsgiver betaler ned til en avtalt restverdi (se figur nedenfor).

Det motsatte av operasjonell leasing, er finansiell leasing, hvor leietakeren har den finansielle risikoen, og betaler ned hele investeringen over avtalens løpetid.

Operasjonell leasing

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.