Statens vegvesens erfaringer med bruk av konkurransepreget dialog

Statens vegvesen hadde store utfordringer i prosjektet ”E6 Trondheim – Stjørdal, Parsell Trondheim, Dagsone vest”.

Kilde: Statens vegvesen

Kvikkleire og tett, til dels verneverdig bebyggelse, var noen av problemene. Det var derfor ønskelig å kunne utvikle akseptable løsninger i en dialog med leverandører før kontraktsinngåelse. Anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog ble derfor valgt. I presentasjonen (i pdf) beskrives anskaffelsesprosessen og oppdragsgivers erfaringer med denne.

The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord