Statens vegvesens erfaringer med bruk av konkurransepreget dialog

Statens vegvesen hadde store utfordringer i prosjektet ”E6 Trondheim – Stjørdal, Parsell Trondheim, Dagsone vest”.

Kvikkleire og tett, til dels verneverdig bebyggelse, var noen av problemene. Det var derfor ønskelig å kunne utvikle akseptable løsninger i en dialog med leverandører før kontraktsinngåelse. Anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog ble derfor valgt. I presentasjonen (i pdf) beskrives anskaffelsesprosessen og oppdragsgivers erfaringer med denne.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.