Anskaffelse kunngjort:

Bodø kjøper bildelingstjeneste, åpen også for folk flest

Bodø kommune har begynt å kjøpe bildelingstjeneste i stedet for å ha egne biler. Bilene er åpne for andre også. Flere hundre bruker dem allerede.

Kontakt

Anskaffelsens verdi: Anslått 10-20 millioner kroner totalt for alle kundegrupper.

Antall tilbud: Fire pre-kvalifiserte. Tilbud og forhandlinger med to leverandører.

Leverandør: Otto Mobility AS.

Om anskaffelsen

På bakgrunn av et forutgående pilotprosjekt, inngikk Bodø kommune i 2023 sammen med Nordland fylkeskommune, en tjenestekonsesjonskontrakt med Otto Mobility AS. Denne kontraktsmodellen overfører driftsrisikoen fra oppdragsgiver til leverandør, som samtidig får egeninteresse i å utvikle markedet. Avtalen er på tre år med mulighet til forlengelse 1+1 år.

Otto Mobility garanterer at når man bestiller bil minst to dager i forveien, så skal bil være tilgjengelig ved stasjonen man har valgt. (Det er per april 2024 fem slike stasjoner spredd i Bodø.) Det er ingen fast kostnad, og hver kommunal enhet betaler automatisk for den faktiske bruken av bilene. For en beskjeden månedlig “abonnementspris” kan brukere få 50 prosent rabatt for den faktiske bruken. Kortere frist for garantert tilgang til bil, eller å holde av enkeltbiler til egen avdeling eller kommunen, er også mulig mot betaling. Privatpersoner og bedrifter kan også booke bilene.

Ordningen ble innført i september 2023. Per april 2024 har omtrent 1000 personer tilgang til bilene. Blant dem er 600 privatpersoner, over 200 kommunalt og fylkeskommunalt ansatte, samt drøyt 50 bedriftsbrukere.

Framgangsmåte

 • Fra 2019 til utlysningen i 2022: Markedsdialog med potensielle leverandører og andre potensielle oppdragsgivere inkludert statlige virksomheter i Bodø, som Nord Universitet.
 • Vinter 2022:
  • Juridisk vurdering av konsesjonskontrakt som kontraktsform ved Vaar Advokat v/Marianne H. Dragsten.
  • Undersøkelse av markedspotensial for bildeling i Bodø, ved Norconsult.
 • Juni 2022: Bystyrevedtak om utlysning av bildeling.
 • Juni 2022: Utlysning av pre-kvalifisering. Frist august.
 • September 2022: Ferdigstillelse av konkurransedokumenter og utlysning.
 • Oktober - november 2022: To forhandlingsrunder.
 • Januar 2023: Tildeling kunngjort.

Oppdragsgiverens råd og erfaringer

I løpet av første halvår ble det kjørt 10-15 000 km per måned gjennom ordningen, som inkluderer 11 personbiler og 2 varebiler.

Personbilene brukes omtrent like mye av privatpersoner som av kommunen, mens varebilene er spesielt populære blant privatpersoner.

Teknisk sett har overgangen gått lettere enn forventet, og ansatte kan nå i praksis bestille biler med kortere frist enn de garanterte 48 timene. Utfordringen har vært å få hele kommuneorganisasjonen, også utenfor rådhuset, til å bli kjent med og bruke løsningen.

Bodø kommune kan ikke regne ut den økonomiske effekten av bildelingsordningen, fordi bilkostnadene tidligere var usynlige i kommuneregnskapet. Nå er de spesifisert og synlige helt ned på detaljnivå, med insentiver for å bruke bil kun når det trengs. 

Figuren viser nivåer og kombinasjoner av nivåer for enkelte kjøretøy.
Avtalen består av disse fire nivåene, og kombinasjoner av nivåer for enkelte kjøretøy.

Tilhørende dokumenter

Anskaffelsesrapport for bildelingskonsept
pdf 151.34 KB

Trenger du hjelp med en anskaffelse?

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 31. mai 2024

Kontakt

Sparretelefonen
 • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
 • telefon 404 34 830

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.