Kontrakter for kjøp av varer

Kontrakter til bruk ved anskaffelse av varer i en rammeavtale, og til bruk ved en enkeltstående vareanskaffelse. Kontraktene er gratis å bruke og kan benyttes av alle.

Kilde: DFØ

Kontraktene er ment brukt der hvor det ikke finnes spesifikke kontraktsstandarder, som for eksempel SSA-K for kjøp av IKT utstyr.

Kontraktene består av generell tekst med bilag. Eventuelle endringer eller tillegg til den generelle teksten skal gjøres i et eget endringsbilag.

Disse to kontraktene til bruk ved vareanskaffelser er utarbeidet av anskaffelsesområdet i tidligere Difi som nå er flyttet til DFØ.

Oppdatert: 18. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord