Statens standardavtaler for skytjenester

Den store skyavtalen (SSA-sky) omfatter tjenester knyttet til etablering og forvaltning av komplekse skytjenester. Den lille skyavtalen dekker kjøp av enklere skytjester (SSA-lille sky).

Kilde: DFØ

Den store skyavtalen

Skytjenestene kan inngå i avtalen, eller være anskaffet separat.

Oppbygging av den store skyavtalen

Avtalen er delt opp i en etablerings- og en forvaltningsfase. Etablering og forvaltning kan foregå helt eller delvis i parallell. Skytjenester kan etableres og settes i forvaltning gjennom hele avtaleperioden.

Etablering kan omfatte tilretteleggings- og innføringsaktiviteter som for eksempel integrasjoner, datakonvertering, rutineutvikling og opplæring.

Forvalting kan omfatte rådgivning knyttet til skytjenestene og overvåking av endringer i lisensbetingelsene, forretningsplaner for skytjenestene.

Oversettelse av avtalen til nynorsk og engelsk kommer når vi har luket bort uheldige formuleringer og eventuelle småfeil.

Den lille skyavtalen

Avtalen er beregnet på anskaffe tilgang til en eller flere skytjenester som kan tas i bruk uten særlig bistand fra leverandøren. Avtalen omfatter enkle tilleggstjenester som integrasjoner, tilpasninger og datakonverteringer. Leverandøren kan også være skytjenesteleverandør.

Bruk av den lille skyavtalen
  • Kjøp av tilgang til standard skytjenester levert på standardvilkår
  • Levering av eventuelle tilleggstjenester, primært knyttet til tilgjengeliggjøring av skytjenestene
  • Eventuelt vedlikehold av integrasjoner og tilpasninger
  • Eventuell bistand i forbindelse med avslutning av skytjenestene
  • Det kan også være avtalt at kunden skal ha tilgang til leverandørens tjenestekatalog og kunne kjøpe standardtjenester derfra i løpet av avtaleperioden

Oppdatert: 20. desember 2021

Kontakt

Spørsmål om SSA

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord