Statens standardavtaler for skytjenester (SSA-SKY)

Den store skyavtalen (SSA-Sky) omfatter tjenester knyttet til etablering og forvaltning av komplekse skytjenester. Den nye skyavtalen dekker kjøp av enkle skytjester.

Kilde: DFØ

Den store skyavtalen (SSA-Sky)

Skytjenestene kan inngå i avtalen, eller være anskaffet separat.

Oppbygging av den store skyavtalen

Avtalen er delt opp i en etablerings- og en forvaltningsfase. Etablering og forvaltning kan foregå helt eller delvis i parallell. Skytjenester kan etableres og settes i forvaltning gjennom hele avtaleperioden.

Etablering kan omfatte tilretteleggings- og innføringsaktiviteter som for eksempel integrasjoner, datakonvertering, rutineutvikling og opplæring.

Forvalting kan omfatte rådgivning knyttet til skytjenestene og overvåking av endringer i lisensbetingelsene, forretningsplaner for skytjenestene.

Oversettelse av avtalen til nynorsk og engelsk er planlagt til høsten, når vi har luket bort uheldige formuleringer og eventuelle småfeil. Vi vil også vurdere om det bør gjøres mindre justeringer i Den store skyavtalen ut fra innspillene vi får på Den lille skyavtalen som er på høring.  

Innspillsrunde for den lille skyavtale 

DFØ har laget en ny skyavtale (SSA-"lille sky") som er beregnet på enklere skyanskaffelser. Vi vil gjerne ha innspill på avtalen innen 6. september 2021. Du kan laste ned utkast til avtale og bilagsmal nederst på siden.

Innspill kan sendes til ssa-post@dfo.no.

Oppdatert: 21. september 2021

Kontakt

Spørsmål om SSA

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord