Internkontroll IK bygg

Internkontroll bygg er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene, og andre forhold som er relevante for HMS.

Verktøyet inneholder følgende deler:

  1. Oversikt over lover og forskrifter som gjelder for kommunens eiendomsvirksomhet
  2. Årshjul for rapportering til rådmann, formannskap, kommunestyre og brukere av kommunale bygg
  3. Verktøy for registrering og rapportering av tilstand og skaderisiko

Verktøyet er blitt til i flere faser i samarbeid mellom Norsk Kommunalkteknisk Forening (NKF) ved FOBE, Statens Bygningstekniske etat ved KOBE-programmet, Direktoratet for Samfunnssikerhet og Beredskap (DSB), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Norsk Brannvernforening og Stiftelsen Byggsertifisering.

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.