Internkontroll IK bygg

Internkontroll bygg er et verktøy for å kartlegge og rapportere til eier om tilstand og skaderisiko på byggene, og andre forhold som er relevante for HMS.

Kilde: Norsk kommunalteknisk forening

Verktøyet inneholder følgende deler:

  1. Oversikt over lover og forskrifter som gjelder for kommunens eiendomsvirksomhet
  2. Årshjul for rapportering til rådmann, formannskap, kommunestyre og brukere av kommunale bygg
  3. Verktøy for registrering og rapportering av tilstand og skaderisiko

Verktøyet er blitt til i flere faser i samarbeid mellom Norsk Kommunalkteknisk Forening (NKF) ved FOBE, Statens Bygningstekniske etat ved KOBE-programmet, Direktoratet for Samfunnssikerhet og Beredskap (DSB), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Norsk Brannvernforening og Stiftelsen Byggsertifisering.

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord