Krav til universell utforming av IKT

Utklippsversjoner av forslag til krav til universell utforming av IKT. Utklippsteksten er vist på både bokmål og nynorsk.

Kilde: DFØ og Tilsynet for universell utforming

Beskrivelse av krav

Tabellen viser hvordan du kan beskrive kravene til universell utforming i kundens kravspesifikasjon for nettsteder, apper eller automater. 

Nynorsk:

Krav til at forskrifter og standardar er oppfylt

Absolutt (A)/

Børkrav (B)

Leverandørens skildring

Løysninga skal minimum oppfylle krava til universell utforming, jf. forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, på leveringstidspunktet. Dette betyr at appen/nettstaden/automaten skal ha funksjonalitet som sikrar at oppdateringar også er universelt utforma.

A

Vel ja eller nei. Vel ja viss løysninga oppfyller krava i forskrifta. Vel nei viss løysninga ikkje oppfyller forskrifta.

Leverandøren skal tilby dokumentasjon på korleis krava til universell utforming (til dømes suksesskriteriene i WCAG 2.0) er oppfylt. Dokumentasjonen skal alltid vere tilgjengeleg for kunden.

B

Skildring av korleis løysinga oppfyller krava

Bokmål:

Krav til at forskrifter og standarder er oppfylt

Absolutt (A)/

Børkrav (B)

Leverandørenes beskrivelse

Løsningen skal minimum oppfylle kravene til universell utforming, jf. forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, på leveringstidspunktet. Dette innebærer at appen/nettstedet/automaten skal ha funksjonalitet som sikrer at oppdateringer også er universelt utformet.

A

Velg ja eller nei. Velg ja hvis løsningen oppfyller kravene i forskriften. Velg nei hvis løsningen ikke oppfyller forskriften

Leverandøren skal tilby dokumentasjon på hvordan kravene til universell utforming (eksempelvis suksesskriteriene i WCAG 2.0) er oppfylt. Dokumentasjonen skal alltid være tilgjengelig for kunden.

B

Beskriv hvordan løsningen oppfyller kravene

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 2. november 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord