Mal for ansvarsmatrise

Vi har utarbeidet en mal som kan brukes til å beskrive ulike funksjoner og roller samt ansvarsdelingen mellom rollene i en konkret anskaffelse.

Malen skal brukes til å kartlegge og definere ansvar for aktiviteter og beslutninger ved gjennomføring av en anskaffelse. En slik oversikt er viktig siden en tydelig ansvarsfordeling er kritisk for effektiv prosjektgjennomføring.

Malen er i hovedsak laget for å brukes i planleggingsfasen for anskaffelsesprosjekter men det kan tilpasses for å brukes i mange forskjellige sammenhenger, også i linjevirksomhet.

Informasjonen i utfylt mal vil være nyttig for alle som blir involvert i en anskaffelse samt for ledelsen i virksomheten.

Ferdig utfylt vil malen kunne sikre at det finnes en hovedansvarlig for hver aktivitet og beslutning, samt klargjøre hvordan øvrige deltakere skal involveres. Det vil også bidra til å dimensjonere ressurser riktig ved at det enkelt bl.a. synliggjør om det er for mange personer involvert i anskaffelsen, om enkeltpersoner pålegges for mange oppgaver eller om informasjonsflyten mellom de involverte er riktig organisert.

For å vise bruken av malen er det også laget et eksempel hvor data er lagt inn i Excel-dokumentet.

 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.