NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan

NS 3466 beskriver en systematikk og en mal for utarbeidelse og bruk av miljøprogram og -oppfølgingsplaner for ytre miljø fra planlegging til riving og sanering.

Kilde: Standard Norge

Standarden gjør det enklere for større og mindre aktører å planmessig velge løsninger som tar hensyn til ytre miljø. Innholdet i miljøprogram med tilhørende miljøoppfølgingsplan(er) kan for eksempel gjenbrukes som del av:

  • Miljødokumentasjon
  • Entreprisekontrakter
  • Vedlikeholdsavtaler

Standarden er inndelt i følgende to hoveddeler:

  • miljøprogram som fastsetter miljømålene for et prosjekt innen bygg, anlegg og eiendom og
  • miljøoppfølgingsplanen(e) som viser hvordan den konkrete miljøoppfølgingen av et prosjekt innen bygg, anlegg og eiendom skal foregå.
Oppdatert: 29. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord