NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8415 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør, når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

NS 8415 er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet.

Ved utarbeidelsen av NS 8415 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 med byggherren. NS 8415 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren. Til standarden hører tre byggblanketter:

Byggblankett 8415 A Formular for underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Dette formularet skal brukes ved kontraktsinngåelse etter NS 8415.

Byggblankett 8415 B Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

Dette formularet skal brukes ved underentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor hovedentreprenøren i kontrakt etter NS 8415.

Byggblankett 8415 C Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse

Dette formularet skal brukes ved hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor underentreprenørens i kontrakt etter NS 8415.

Standard og byggblanketter fås kjøpt på Standard Norge sine nettsider

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 30. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.