Sjekkliste for elektrifisering av bilparken

Sjekkliste for innføring av elbiler i din kommune: fra politisk vedtak, gjennom planlegging og anskaffelse av ladeinfrastruktur til kjøp og innføring av elbilene.

Overgangen til nullutslippskjøretøy er i full gang. For person- og varebiler tilbyr markedet et bredt, konkurransedyktig sortimentet: Det er forholdsvis lett å kjøpe elbiler, men mye annet må også komme på plass: ladeinfrastruktur, finansiering, aksept hos brukerne, vedlikeholdsavtaler og opplæring.

Vi trenger din hjelp!

Denne siden er under kontinuerlig utvikling basert på erfaringene fra praksis i feltet. Alle kommentar og forslag mottas derfor med stor takknemlighet.

I vedlegget ovenfor finner du er en sjekkliste for innføring av elbiler i din kommune: fra politisk vedtak, gjennom planlegging og anskaffelse av ladeinfrastruktur til kjøp og innføring av elbilene.

Bruk sjekklisten som meny/huskeliste: velg det som passer for din situasjon.

Informasjon på denne siden er basert på erfaringer fra feltet, spesielt Hamar og Østfold. Tusen takk!

Hvorfor skal kommunens person- og varebiler elektrifiseres?
 • El er p.t. den mest relevante nullutslippsteknologien for person- og varebiler:
  • Strøm hele veien fra kraftstasjon til batteri: høy energieffektivitet
  • Biogass er p.t. ikke aktuell for lette kjøretøy.
  • Biodrivstoff reguleres av sentrale myndighetene gjennom omsetningskrav i produktforskriften (gjelder veitransport), så det hjelper ikke hvis din virksomhet krever biodiesel.
  • Hydrogen er p.t. ikke aktuell for lette kjøretøy. Det kan endre seg framover, men det er usannsynlig at de blir like energieffektive.
 • Kostnadene: i et livsløpsperspektiv er el vanligvis billigere (se: Effektkalkulator for personbiler). Biodrivstoff forventes å øke i pris fordi noen transportmidler (f.eks. fly) har ingen alternativ på kort sikt (se Miljødirektoratets utredning pkt. 1.7). Regjeringen har forpliktet seg i klimaplanen 2021-2030 til å dekke evt. merkostnader (med forbehold om budsjettdekning)
 • Støy: el er stillegående
 • Lokal utslipp: bare litt vann
 • Offentlig sektor skal vise veien: befolkningen legger merker til offentlige valg.
 • Sentral politisk styring: regjeringen satser på en rask overgang (kfr. Forslag til Klimaplan)
 • Nå er tilbud av elbiler stor - også med 4-hjulsdrift, tilhengerfeste og skistativ. Antall elektriske modeller av personbiler: 215  og varebiler: 89 (fra Nybilvelgeren pr. 2021-02-17)
Elektrifisering er mer enn å kjøpe elbiler

Elektrifisering av bilparken skyter fart: i 2020 var 54% av nye personbiler rene elbiler (OFVs tall), men tallene innsamlet av DFØ indikerer at private næringsliv og offentlig sektor hadde en mye lavere andel.

Dette kan delvis forklares av at moms-fritaket som favoriserer elbiler kjøpt av fysiske personer bidrar ikke på samme måte for virksomheter, men erfaringer fra kommuner indikerer at uansett moms, så er elbiler billigere enn fossil i et lengre perspektiv.

Utfodringen ligger i noe annet: å elektrifisere bilparken i en virksomhet er mer kompleks enn bare å kjøpe elbiler: det krever en organisasjonsutvikling: forankring, motivering, opplæsing og nye rutiner. Mange detljer skal på plass.

DFØ tilbyr et støtteverktøy for prosjektleder og -deltagerne

Mange kommuner er allerede godt i gang, så vi har prøvd å høste erfaringene fra, spesielt, Hamar, Halden og Gjøvik (tusen takk! ?). Hvis du har erfaringer som du også vil dele: ta kontakt (kontaktinfo nederst).

Fordi virksomhetene og kommunene er så forskjellige, har vi valgt å lage en sjekkliste heller enn en veileder. Fordelen er at du kan laste den ned og dele denne som arbeidsdokument i Teams lokalt. Da kan dere legge inn hvem som skal sjekke hvert punkt, og de kan rapportere resultatene rett inn i dokumentet. Da får alle oversikt.

Vi har tatt utgangspunkt i følgende overordnet struktur for prosjektet:

Sjekkliste for elektrifisering av bilparken
docx 180.67 KB

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 29. november 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.