SSA-sky (Den store og lille skyavtalen)

Den store skyavtalen er beregnet på kjøp av tjenester knyttet til etablering og forvaltning av komplekse skytjenester. Den lille skyavtalen er beregnet på kjøp av standardiserte skytjenester (lisenser).

Når skal jeg bruke hvilken avtale?

SSA-sky – Skypartneravtalen

Avtalen gjelder tjenester knyttet til etablering og forvaltning av komplekse skyløsninger.

Skypartneren(leverandøren) hjelper deg med å:

 • finne ut hvilke skytjenester som er best egnet til å fylle behovet ditt
 • etablere skytjenester, integrasjoner mm. og migrere dine eksisterende løsninger over på dem  
 • forvalte skyløsningene etter at de er satt i drift i henhold til avtalt tjenestenivåavtale for forvaltningstjenesten

Avtalen forutsetter som utgangspunkt at kunden har anskaffet skytjenestene(skylisenser) via rammeavtaler eller andre avtaler, enten forut for inngåelsen av SSA-sky eller parallelt med anskaffelsen av skypartneren.

Skytjenester eller andre IT-løsninger kan også være tilbudt av skypartneren, hvis kunden har stilt krav om det.

SSA-lille sky –skylisenser og enkle tilleggstjenester

Avtalen gjelder anskaffelse av skytjenester (skylisenser).

Du kan også kjøpe enkle tilleggstjenester som:

 • Enkle tilpasninger/konfigurering
 • Datakonvertering
 • Integrasjoner og vedlikehold av integrasjonene
 • Etablering av skytjenesten og tilleggstjenestene

SSA-L – anskaffelse og vedlikehold av skybaserte løsninger

Avtalen gjelder anskaffelse av en skybasert løsning som tilpasses kunden, samt lisenser til skytjenesten løsningen er basert på.

Avtalen omfatter:

 • Detaljspesifisering av tilpasninger, integrasjoner, datakonvertering mm
 • Opplæring, rutineutvikling ol.
 • Etablering av den skybaserte løsningen og tilleggstjenestene
 • Nye versjoner av den skybaserte løsningen
 • Vedlikehold av tilleggstjenester

 Skylisensene inngår i anskaffelsen.

Den store skyavtalen

Skytjenestene kan inngå i avtalen, eller være anskaffet separat.

SSA-Sky – Skypartneravtalen (Store Sky)

Avtalen gjelder tjenester knyttet til etablering og forvaltning av komplekse skyløsninger.

Skypartneren(leverandøren) hjelper deg med å:

 • finne ut hvilke skytjenester som er best egnet til å fylle behovet ditt
 • etablere skytjenester, integrasjoner mm. og migrere dine eksisterende løsninger over på dem  
 • forvalte skyløsningene etter at de er satt i drift i henhold til avtalt tjenestenivåavtale for forvaltningstjenesten

Avtalen forutsetter som utgangspunkt at kunden har anskaffet skytjenestene(skylisenser) via rammeavtaler eller andre avtaler, enten forut for inngåelsen av SSA-SKY eller parallelt med anskaffelsen av skypartneren.

Skytjenester eller andre IT-løsninger kan også være tilbudt av skypartneren, hvis kunden har stilt krav om det.

Oppbygging av den store skyavtalen

Avtalen er delt opp i en etablerings- og en forvaltningsfase. Etablering og forvaltning kan foregå helt eller delvis i parallell. Skytjenester kan etableres og settes i forvaltning gjennom hele avtaleperioden.

Etablering kan omfatte tilretteleggings- og innføringsaktiviteter som for eksempel integrasjoner, datakonvertering, rutineutvikling og opplæring.

Forvalting kan omfatte rådgivning knyttet til skytjenestene og overvåking av endringer i lisensbetingelsene, forretningsplaner for skytjenestene.

Oversettelse av avtalen til nynorsk og engelsk kommer når vi har luket bort uheldige formuleringer og eventuelle småfeil.

Den lille skyavtalen

Avtalen er beregnet på anskaffe tilgang til en eller flere skytjenester som kan tas i bruk uten særlig bistand fra leverandøren. Avtalen omfatter enkle tilleggstjenester som integrasjoner, tilpasninger og datakonverteringer. Leverandøren kan også være skytjenesteleverandør.

SSA-lille sky –skylisenser og enkle tilleggstjenester

Avtalen gjelder anskaffelse av skytjenester (skylisenser).

Du kan også kjøpe enkle tilleggstjenester som:

 • Enkle tilpasninger/konfigurering
 • Datakonvertering
 • Integrasjoner og vedlikehold av integrasjonene
 • Etablering av skytjenesten og tilleggstjenestene
Bruk av den lille skyavtalen
 • Kjøp av tilgang til standard skytjenester levert på standardvilkår
 • Levering av eventuelle tilleggstjenester, primært knyttet til tilgjengeliggjøring av skytjenestene
 • Eventuelt vedlikehold av integrasjoner og tilpasninger
 • Eventuell bistand i forbindelse med avslutning av skytjenestene
 • Det kan også være avtalt at kunden skal ha tilgang til leverandørens tjenestekatalog og kunne kjøpe standardtjenester derfra i løpet av avtaleperioden

Oppdatert: 14. april 2023

Kontakt

Spørsmål om SSA

 • e-post ssa-post [at] dfo.no (ssa-post[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.