Evaluering av bærekraftige offentlige anskaffelser – Norges styrker og svakheter

Evalueringen ser blant annet på det juridiske og politiske rammeverket, den institusjonelle strukturen og styringen og praksis blant utvalgte offentlige virksomheter og bransjer. Rapporten gir anbefalinger til forbedringer.

Totalt sett finner OECD at Norge har et sterkt grunnlag for bærekraftige offentlige anskaffelser, særlig når det gjelder bestemmelser for bærekraft i anskaffelsesregelverket. Vi er derimot svakere på implementering og etterlevelse av regelverk for bærekraftige offentlige anskaffelser.

OECD anbefaler at Norge:

 • Fortsetter med å forklare bestemmelser for bærekraftige anskaffelser i anskaffelsesregelverket gjennom veiledning, verktøy og metoder.
 • Styrker kunnskapen om bærekraftseffekter av budsjett og regnskap.
 • Definerer den strategiske bruken av bærekraftige offentlige anskaffelser, slik at den inkluderer de tre dimensjonene for bærekraft (miljø, økonomisk og sosialt), gjennom klare og sterke institusjonelle ordninger, mandater og ansvar.
 • Styrker styringssignaler knyttet til bærekraft for nøkkelvirksomheter, herunder sentrale innkjøpsenheter.
 • Gjennomgår rollen til private leverandører av konkurransegjennomføringsverktøy til å levere data til bruk for myndighetene.
 • Styrker bærekraftsdimensjonen i opplæring og kompetansebygging ved offentlige anskaffelser.
 • Etablerer et resultatstyringsrammeverk som gir mulighet for datadrevet/bevisbasert overvåkning/monitorering av alle de tre dimensjonene i bærekraftsbegrepet.
 • Legger til rette for oppfølging (kontraktstyringsfase) gjennom veiledning, sterk kapasitet og data.
 • Legger til rette for utnyttelse av bærekraftshensyn gjennom hele anskaffelsessprosessen.
 • Ivaretar små og mellomstore bedrifter (SMBer): sørger for at SMBer er i stand til å delta i kontrakter og bærekraftige anskaffelsesprosesser.
 • Gir tilbakemelding til brukere, interessenter, interesseorganisasjoner og leverandører (med flere) som blir konsultert om hvordan deres innspill ble brukt.
 • Utvikler et omfattende rammeverk for revisjon av bærekraftsaspekter i offentlige anskaffelser.

Kartleggingen er basert på OECDs analytiske rammeverk Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS) som ser på hele anskaffelsessystemet til et land. MAPS har også seks tilleggsmoduler, hvor av den ene er på sustainable public procurement. MAPS metoden er bygget på 4 pilarer og 14 indikatorer. De 4 pilarene er:

 • Legal, Regulatory and Policy Framework
 • Institutional Framework and Management Capacity
 • Public Procurement Operations and Market Practices
 • Accountability, Integrity and Transparency of the Public Procurement System

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.