Digital kunngjøringsprosess (EHF)

Kunngjøringsprosessen er en prosess hvor oppdragsgiver kunngjør et skjema knyttet til offentlige anskaffelser på Doffin og eller TED.

​ Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn EHF kunngjøringsprosess
Prosess ID X.3.1.1 Kunngjøre konkurranse
Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier Charlotte Kolle
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2020.09.15 Dokument etablert Petter Vinje
1.0 2023.10.20 Tekstlig redigering Jan Mærøe
       
       

3. Om prosessen

Kunngjøringsprosessen er en prosess hvor oppdragsgiver kunngjør et skjema knyttet til offentlige anskaffelser på Doffin og eller TED.

4. Bruk av KI/AI

Hvis du har kompetanse på kunstig intelligens (KI) / artificial intelligence (AI), og ser muligheter for å forbedre denne prosessen ytterligere, vil vi gjerne ha en tilbakemelding/innspill fra deg om hvordan det kan gjøres.

Innspill sendes til EHF@dfo.no. Merk melding med KI + navn på prosessen. Når vi mottar innspill, gjennomgår vi dem og legger dem inn fortløpende i den aktuelle prosessdefinisjonen.

5. Brukere og deres behov 

  • Prosessen benyttes på alle typer kunngjøringer (se pkt. 13 kommentarer). 
  • Oppdragsgiver trenger prosessen for å informere om behov for varer og tjenster og resultat av en anskaffelse.
  • Leverandører trenger prosessen for å få informasjon og dermed kunne tilby sine varer og tjenster.

6. Formål

Best mulig utnyttelse av offentlige midler gjennom størst mulig konkurranse.   

7. Mål

At kunngjøringen blir publisert på Doffin og/eller TED til riktig tid med riktig informasjon.

8. Fordeler/gevinster

For oppdragsgiver

  • Størst mulig tilfang av tilbydere
  • Informasjonsflyt som likebehandler leverandørmarkedet

For leverandør: 

  • Alle offentlige konkurranser samlet på ett sted.
  • Sikre likebehandling for innlevering av tilbud.

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

9. Definisjoner/forkortelser

  • Doffin = Nasjonal kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser, lovpålagt å bruke over terskel, frivillig under terskel
  • TED = Europeisk kunngjøringsdatabase, lovpålagt å bruke over terskel for norske oppdragsgivere
  • KGV = Konkurransegjennomføringsverktøy

10. Utløsere/forutsetninger

Trigger Beslutning om å kunngjøring på Doffin/TED
Andre forutsetninger Oppdragsgiver er lovpålagt å benytte KGV verktøy.KGV verktøy må være kompatibel med etablert Doffin prosess.Må ha kompetanse i bruk av KGV system.Lovpålagt å kunngjøre på Doffin og eller TED for noen konkurranser.

​​11. Input og leverandører

Input Avleverende prosess:  Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Beslutning om kunngjøring X.2 Avklare behov og forberede konkurranse
 
Offentlig oppdragsgivere  
       

12. Deltakere

Organisasjon Rolle (ved behov) Forkortelser Kommentarer
Oppdragsgiver Person O-per  
Oppdragsgiver System O-sys  
Systemleverandør   Sl KGV
Publiseringstjeneste   Pub Doffin + TED
       

13. Prosessdiagram

EHF kunngjøringsprosess (pdf)

14. Aktiviteter

ID Aktiviteter i prosesskart Ansvar Aktivitetsbeskrivelse KP (x) Kommentar
  1. Forbered  kunngjøring O-per Del-prosess   Inkluderer alle kunngjøringstyper: Veiledende kunngjøring.Intensjonskunngjøring.Kunngjøring av konkurranse.Endringskunngjøring.Kunngjøring av kontraktsinngåelseKunngjøring av kjøperprofil
  2. Send kunngjøring O-sys      
  3. Validering Pub     Både teknisk og manuell prosess
  4. Send avviksmelding Pub      
  5. Korriger kunngjøring O-per      
  6. Sjekk publikasjonstype Pub      
  7. Oversett tekst til engelsk Pub      
  8. Publiser kunngjøring Pub     Ted
  9. Generer kunngjøringsbekreftelse Pub     Ted
  10. Send kunngjørings-bekreftelse Pub     Doffin
  11. Lagre kunngjøringsbekreftelse O-sys      
  12. Publisere kunngjøring Pub     Doffin
           

15. Sjekkpunkter

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
Nei      

16. Output og bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse
Kunngjøring publisert X .3.1.4 Søke på kunngjøringer Leverandør  
       

17. Sluttkriterier

Nei

18. Unntak og alternativer 

Hvor Unntak - betingelser og endring
Nei  

​​​​​​19. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak
Ikke fyller ut kunngjøringsskjemaet riktig. Lav-middels Liten-høy Dersom verktøystøtte benyttes kan man få varsel og redusere risiko for feil. Opplæring i bruk av system. Redusere bruk av egenproduserte maler. 
Ikke korrekt oversettelse eller manglende godkjennelse av oversettelse Lav-middels Liten-høy Sikre god rutiner og sporing Etablere en god kvalitetssikringprosess
Feil utfylling gir dårlig statistikkunderlag for nye konkurranser Lav-middels Liten-høy God systemstøtte Etablere en god kvalitetssikringprosess
         

20: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Behov for skjemaopplæring via systemet.  
   

21. Kobling til standardformat (EHF/Peppol BIS Spesifikasjon).

Når EHF foreligger vil du finne spesifikasjoner her:  

22. Ytterligere informasjon

Nei

23. Vedlegg

Nei​

Oppdatert: 20. oktober 2023

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.