Miljømerker og miljødokumentasjon for IT-utstyr

Oversikt over anerkjente og utbredte miljømerker og andre former for miljødokumentasjon for IT-utstyr.

For mer informasjon om bruk av miljømerker, se følgende avsnitt i veileder for miljøkrav og miljødokumentasjon. I veilederen finner du også mer informasjon om Type-1 miljømerker.  

Blaue Angel

Blaue Angel har siden 1978 vært miljømerket til den tyske regjeringen. Blaue Angel legger ISO 14024 til grunn for utvikling av krav ved å legge vekt på miljøbelastningen i et livsløpsperspektiv, og er et tredjepartssertifisert Type I miljømerke.

Over 12000 produkter har gjennom årene blitt sertifisert innen fem kategorier, derav elektriske produkter. Her finnes sertifiserte produkter innen kategoriene PC-er og tastatur og printere og multifunksjonsmaskiner og datasentre. Totalt er over 1000 ulike printere og multifunksjonsmaskiner sertifisert, men kun to datasentre, og ingen PC-er er sertifisert per august 2020.  

For sertifiserte produkter se her: https://www.blauer-engel.de/en/products

Om Blaue Angel: https://www.blauer-engel.de/en/our-label-environment

Eco declarations (miljødeklarasjoner)

Miljødeklarasjoner er egendeklarasjoner som gir miljøinformasjon for et bestemt produkt eller en produktfamilie. Et eksempel er ECMA Ecodeclaration, som blant annet kan brukes som dokumentasjon på at kravet fra DFØs kriterieveiviser om å optimalisere sortering av plast og metall i PC-er og skjermer er oppfylt (da må kravene om Design og Disassembly (P7.1-P7.6) i ECMA må være oppfylt). Her er eksempel på hvordan er ECMA Ecodeclaration for Lenovo Thinkpad 10 ser ut. 

Energy Star

Energy Star-programmet er en internasjonal frivillig energimerkeordning. I 2001 inngikk EU og USA en samarbeidsavtale om å innføre merkeordningen for IKT-utstyr i Europa. Denne avtalen utløp i februar 2018. Europakommisjonen anbefaler at oppdragsgivere viser til energieffektivitetskravene i Energy star, men at man godtar ulike måter å dokumentere kravet, der dokumentasjon på Energy star er ett av flere alternativer.  ​​​​​

EPEAT

EPEAT er et miljømerke utarbeidet av Green Electronics Council. EPEAT ble godkjent som type-1 miljømerke i 2020.

EPEAT opererer med tre nivåer for sertifisering: gull, sølv og bronse:

Manufacturers register products in EPEAT based on the devices’ ability to meet certain required and optional criteria that address the full product lifecycle, from design and production to energy use and recycling. Bronze-rated products meet all of the required criteria in their category. Silver-rated products meet all of the required criteria and at least 50% of the optional criteria, while Gold-rated products meet all of the required criteria and at least 75% of the optional criteria. 

EPEAT brukes blant annet av den amerikanske stat i deres anskaffelse av IKT-utstyr. Ordningen har stor dekning blant mange produktkategorier: PC-er og skjermer (over 12500), multifunksjonsmaskiner og printere (ca. 3300), mobiltelefoner (76), servere (370) og TV-er (14) (dette gjelder for alle sertifiseringstrinnene, men dersom krav til EPEAT skulle settes i en konkurranse, kan det være aktuelt å sette krav til min. sølv eller gull).

Sertifiserte produkter: https://www.epeat.net

Om EPEA About EPEAT | EPEAT Registry

Miljømerket Svanen

Svanemerket er et nordisk miljømerke. Svanemerket legger ISO 14024 til grunn for utvikling av krav ved å legge vekt på miljøbelastningen i et livsløpsperspektiv, og er et tredjepartssertifisert Type I miljømerke.

Deres sertifisering omfatter bl.a. energieffektivitet og fravær / begrensing av helse- og miljøskadelige stoffer stoffer. Det er per april 2021 sertifisert om lag 45 skrivere og 115 multifunksjonsmaskiner. Ingen PC-er er sertifisert.   

Sertifiserte produkter: https://www.svanemerket.no/produkter/?m1=107 

Krav: https://www.svanemerket.no/svanens-krav/elektrisk-og-elektronisk/personlige-datamaskiner/

Responsible Business Alliance (RBA)

RBA, tidligere Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), er en medlemsorganisasjon bestående av virksomheter fra elektronikkbransjen, bilindustrien og fra leke- og varehandelbransjen. Alliansens fokusområde er arbeidsrettigheter og vilkår for arbeidere i globale leverandørkjeder. Som medlem i RBA forplikter man seg til å overholde ulike medlemsforplikter, avhengig av medlemsnivå. Blant disse er overholdelse og etterlevelse av en Code of Conduct i sin leverandørkjede. RBAs Code of Conduct inneholder en rekke ulike elementer, om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, miljø, krav til ledelsessystem, etikk, med mer. 

RBA er ikke et miljømerke, men dokumentasjon på medlemskap i RBA, i kategorien «regular member» eller «full member», kan brukes som dokumentasjon på enkelte punkter i krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeder for PC-er, skjermer og nettbrett i Kriterieveiviseren.

TCO Certified

TCO er et miljømerke for IT-utstyr. TCO Certified legger ISO 14024 til grunn for utvikling av krav ved å legge vekt på miljøbelastningen i et livsløpsperspektiv og er et tredjepartssertifisert Type I miljømerke.

Merkeordningen dekker bl.a. energieffekttivitet,  fravær / begrensing av helse- og miljøskadelige stoffer stoffer og krav til lang levetid, men også krav til sosialt ansvar og anti-korrupsjon. Over 2600 skjermer og over 300 bærbare PC-er (businessmodeller), men kun 3 nettbrett og ingen smarttelefoner er sertifisert jf. versjon 8 (siste versjon), per april 2021.   

Generasjon 8 gjelder 2019- 2021. Flere underliggende krav fra versjon TCO Certified versjon 8 inngår som krav til PC-er, skjermer og nettbrett i Kriterieveiviseren.

Ambisjonen for TCO Certified er at min. 30 prosent av IKT-utstyr på det internasjonale markedet skal klare kravene i sertifiseringen når en ny generasjon lanseres, slik at det finnes flere produsenter som oppfyller kravene, og at man dermed oppnår konkurranse i anskaffelsen.  

Sertifiserte produkter: https://tcocertified.com/product-finder/  

Krav: https://tcocertified.com/industry/certification-documents/ 

Hvordan bruke merket TCO Certified ved anskaffelse av PC-er (eller annet IT-utstyr)

Ønsker du å bruke merket TCO Certified for å fremme miljø, anbefaler DFØ å etterspørre underliggende krav til miljø hentet fra merkeordningen.

Begrunnelsen for å utelate visse kapitler i TCO Certifieds merkeordning fra Sykehusinnkjøps kravspesifikasjon, er at enkelte av de utelatte kapitlene inneholder krav til leverandøren (kvalifikasjonskrav) og ikke krav til egenskaper ved PC-ene. Krav til produkter skal iht. forskrift om offentlige anskaffelser § 15-1 omhandle egenskaper ved varene og ikke krav til leverandøren. Tilsvarende der man ønsker å vise til miljømerker jf. foa § 15-3, så kan merket kun kreves der de underliggende merkekravene er knyttet til egenskaper ved varene (og altså ikke der kravet er knyttet til leverandøren)

TCO Certified kan imidlertid fint brukes av leverandørene som dokumentasjon på oppfyllelse av krav til egenskapene ved PC-ene.

I tillegg omfatter merkekravene i TCO Certified krav til bl.a. lysstyrke etc. på IT-utstyret. Dette kan være fine krav å stille, men vær oppmerksom på at disse kravene kan komme i konflikt med andre krav du har stilt. Vurder derfor om du vil vise til TCO Certifieds krav her, eller utelate disse, slik Sykehusinkjøp har gjort, slik at du står fritt til å stille egne krav. Dersom dine krav til lysstyrke osv. er tilsvarende eller har lavere prestasjon enn kravene i merkeordningen TCO certified, kan merkeordningen brukes som dokumentasjon. Dersom dine krav imidlertid er strengere,  må de dokumenteres på annen måte.

 Listen er ikke uttømmende, men gir en oversikt over anerkjente og utbredte miljømerker og miljødokumentasjon for kategorien IT-utstyr. 

Oppdatert: 13. oktober 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.