Status og eksempler på anskaffelsesstrategier

I 2015 kartla og analyserte Difi flere anskaffelsesstrategier til offentlige virksomheter. Funn fra denne kartleggingen er samlet i rapporten. Formålet var å vise dagens praksis vurdert opp mot beste praksis.

Rapporten er laget for å inspirere offentlige virksomheter både til å lage og forbedre egne anskaffelsesstrategier. 

Rapportens første del er en analyse av funn fra vår kartlegging av strategier, intervjuer med innkjøpspersonell og Difis brukerundersøkelse 2015. Vurderingen omfatter små og store virksomheter, med ulik kompleksitet i sine anskaffelser.

Del 2 av rapporten viser eksempler på anskaffelsesstrategier fra offentlige virksomheter som har satt sine innkjøp på dagsorden. Vurderingene og eksemplene du finner her er ikke ment å være en fasit. Bredden og variasjonen mellom de ulike eksemplene viser dette.

En strategi er lite verd dersom folk ikke kjenner seg igjen i den. Vi anbefaler at du bruker rapporten til å finne det som er relevant for din virksomhet, ikke nødvendigvis at du leser rapporten fra første til siste side.

Oppdatert: 15. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.