Veilder for anskaffelse av hotelltjenester

Veilederen er etablert av Sykehusinnkjøp, Difi (DFØ), NHO og NHO Reiseliv for å tilrettelegge for at alle hotell, inkludert frittstående hotell og mindre hotellkjeder skal kunne delta i anskaffelse av hotelltjenester - rom/frokost.

Kilde: Sykehusinnkjøp, NHO og DFØ

Veilderen omhander:

  • Hva slags type avtale; rammeavtale med flere leverandører og forslag til avropsmekanisme
  • Anbefalt anskaffelsesprosedyre 
  • Tildelingsstruktur; skal det tildeles kontrakt pr lokasjon eller en kombinasjon av nasjonal tildeling pr lokasjon?
  • Forslag til kvalifikasjonskrav
  • Utforming av spesifikasjoner; henholdsvis krav (også kalt kravspesifikasjon) og tildelingskriterier
  • Forslag til prismodell
  • Seriøsitetskrav som krav til lønns- og arbeidsvilkår
  • Krav til universell utforming
  • Miljøspesifikasjoner
The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 17. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord