Veileder om sosiale entreprenører som leverandører

Veilederen hjelper deg som offentlige oppdragsgivere i møte med en sosial entreprenør.

Kilde: Ferd Sosiale Entreprenører
Hva er en sosial entreprenør?

Sosiale entreprenører er en samlebetegnelse for bedrifter og organisasjoner som på forskjellige måter driver virksomhet på ulike områder og innenfor ulike bransjer. En fellesnevner er at sosiale entreprenører tar tak i et samfunnsproblem og utvikler nye løsninger på problemet.

Sosiale entreprenører tenker nyskapende og innovativt for å dekke behov som ikke blir tilstrekkelig dekket av andre offentlige eller private aktører. De drives blant annet av å skape sosiale resultater, og leverer resultater på såkalt "dobbel bunnlinje": resultater som gir både sosial og økonomisk gevinst.

Selv om den "doble bunnlinja" er et typisk fellestrekk, kan det være ulik grad av kommersiell og ideell virksomhet (noen drives også helt uten økonomisk motiv). De fleste sosiale entreprenører i Norge jobber innenfor feltene utenforskap og vanskeligstilte, arbeidsinkludering, sosialt fellesskap, integrering, ungdom og helse.

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord