X.6.1.1.3 EHF Forvalte standard format

Prosessen beskriver alle aktiviteter som må eller kan utføres i forvaltning av standard format. Etter teknisk utvikling overtar forvaltningsorganisasjonen ansvaret for formatet.

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navnEHF Forvalte standard format
Prosess IDX5113 Forvalte standard format
OrganisasjonDFØ-ANS
Prosess eierJan Mærøe
HenvendelserJan Mærøe

2. Historikk

VersjonDatoEndringForfatter/Rolle
1.02020.12.03Dokument etablertPetter Vinje
1.12021.03.22Lagt til to bekreftelser på aktivitet 13 og 16Petter Vinje
    
    

3. Om prosessen

Prosessen beskriver alle aktiviteter som må eller kan utføres i forvaltning av standard format. Etter teknisk utvikling overtar forvaltningsorganisasjonen ansvaret for formatet.

4. Brukere og bruksområde 

 • DFØ ANS trenger prosessen for å dokumentere forvaltningsprosessen.
 • DFØ trenger prosessen for å sikre at ønsker fra brukerne blir ivaretatt på en god måte.
 • DFØ ANS trenger prosessen for sikre at kompetanse i forvaltning av standard format utvikles/blir i virksomhet og kan overføres til andre – unngå problemer som oppstår ved skifte, fravær. 
 • DFØ ANS trenger prosessen for å kunne forbedre, utvikle forvaltningen av standard format.
 • Deltakerne i forvaltning av standard format trenger prosessen for å forstå, planlegge og gjennomføre sine oppgaver på en koordinert måte. 

5. Formål

Sikre at standardformat forvaltes på en rask, effektiv og riktig måte.

6. Mål

 • Implementere endringsønsker og tilrettelegge for en kvalitetsmessig og effektiv implementering av endringer i de ulike systemene.

7. Gevinster

Alle som eier, ledere, deltar og skal bruke resultatet av bedre prosesser vil ha en fordel, gevinst av denne prosessen.

 • Brukerne: Endringsønsker blir ivaretatt. Ny funksjonalitet/tjenester utvikles i systemer. 
 • DFØ ANS: Relevant og attraktiv for markedet.
 • Oppdragsgivere: Effektiv kvalitetsmessig implementering i deres systemer. 
 • Leverandører: Effektiv kvalitetsmessig implementering i deres systemer.
 • Systemeleverandører: Effektiv kvalitetsmessig implementering i deres systemer. 
 • Samfunne Enklere å operasjonalisere politiske beslutninger. 

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

8. Definisjoner/forkortelser

 • Prosess: En systematisk serie med aktiviteter rettet mot oppnåelse av ett eller flere mål. 
 • Effektivitet: Prosessen benytter ikke mer ressurser enn det som er nødvendig for å produsere format med ønsket kvalitet.
 • Produktivitet: Antall formater som utvikles i en bestemt tidsperiode. 
 • Informasjonskvalitet: Kvaliteten på informasjonen som mottas. 100% informasjonskvalitet vil si at informasjonen er komplett og riktig slik at de som mottar den kan utføre sine oppgaver/aktiviteter på en riktig og effektiv måte – ikke måtte bruke ekstra tid, ressurser på å finne, rette, legge til informasjon som mangler. 

9. Startkriterier/forutsetninger

Trigger  Innkommende endringsønsker
Andre forutsetningerLedelsen må legge til rette for at de som skal utføre prosessen har mulighet til å det. For eksempel at prosessen er definert, oppdatert med lenker til verktøy, metoder og at det er gitt opplæring.Ledelsen må sikre at prosessen følges.

​​10. Input og leverandører

InputAvgivende prosess:Leverandør av inputReferanse
Endringsønske Peppol BIS, formel kanal 
Endringsønske GitHub 
Endringsønske EHF@DFO.no 
    

11. Deltakere

Beskrivelse av roller

OrganisasjonRolle (ved behov)ForkortelserKommentarer
DFØ ANS ATSEHF teamEHF-T 
Oppdragsgiver OO benyttes når man kun ønsker å angi at denne aktivitetene utføres av oppdragsgiver
Leverandør LAngir at aktivitet utføres av en leverandørorganisasjon.
Systemleverandør SLSL benyttes når det er behov for å angi at aktiviteten utføres av en systemleverandør. Som regel er det ikke behov for å angi hvilke rolle som utfører aktiviteten hos systemleverandør.
    

12. Prosessdiagram

Åpne konfigurasjonsalternativer

EHF forvalte standard formater prosessdiagram:

X611 Utvikle og forvalte EHF alle prosesser.xlsx
xlsx 289.17 KB

Dersom du har Visio og ønsker å bruke/redigere diagrammet.
Høyre-klikke på diagrammet
Klikk "Visio-objekt"
Klikk "Rediger" eller Åpne" diagram i Visio.

13. Aktiviteter

IDAktiviteterAnsvarBeskrivelseKP (x)Kommentar
 1. Sjekke endringsønsker >Via release not Peppol BIS
>GitHub
>EHF@DFO.no
 Forskjellen på
minor og major er
tidsforløpet i varsling og
implementering av ny
versjon se "Release management"
 2. Vurder endringsomfanget Om det er bug,minor eller major  
 3. BUG: Analyser hva som må gjøres. Iverksette tiltak    
 4. BUG:Dokumenter endring For bruk i release note og dokumenter endring i change log  
 5. BUG: QA 
(Kvalitetssikring)
    
 6. BUG: Oppdater i eksisterende EHF veileder(e)    
 7. BUG: Sette i produksjon Etter denne aktiviteten er retting utført i veileder og endring publisert  
 8. M/M:Analyser og planlegg det som må utvikles    
 9. Utvikling av endring (Syntaks, kodelister, schematronregler)  
 10. Oppdatere EHF veileder(e)    
 11. QA 
(Kvalitetssikring)
    
 12. Etablere release note og change log    
 13. Send ut melding til alle systemleverandører og brukere. Om den forestående endringen med informasjon om høringens startdato og sluttdato. Varsler hvilken dato ny versjon trer i kraft Varsling
konkurransegjennomføringsfasen
Last ned RSSRelease management
 14. Korriger endring hvis det er feil. Hvis ikke send melding om at vi er uenig i kommentaren Hvis det kommer kommentarer på endring.  
 15. Publiser ny versjon    
 16. Varsle alle systemleverandører og deres brukere.    
 17.Gi melding til Digitalisereringsdiretoratet Om å slette mulighet for nyregistrering av gammelt format i ELMA og slettingsdato av gammel versjon Tidsfrister se release management.
 https://anskaffelser.no/postaward/g3/docs/release-management/ 
 18. Fjerne mulighet for nyregistrering av gammel versjon  i ELMA   Tidsfrister se release management.
 https://anskaffelser.no/postaward/g3/docs/release-management/ 
 19. Fjerne gammel versjon fjernet fra ELMA    
      

14. Kontrollpunkter og målinger

Aktivitet nr.Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøresHvorfor det er nødvendig
Ingen  Prosess kontrolleres ved bruk av sjekklister. 
     

15. Output og mottaker/bruker

OutputMottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette.Mottaker/brukerReferanse
Pilot candidateMottaker/brukers egne prosesserSystemleverandørBenyttes når markedet/prosessen er umodent, fordel med pilot.
Release candidate (RC) 1,2,..Mottaker/brukers egne prosesserSystemleverandørBenyttes når markedet/prosessen er umodent. 
Oppdatert versjonMottaker/brukers egne prosesserSystemleverandør 
    

16. Sluttkriterier

 1. Når høringen er gjennomført og høringssvarene implementert. Publisere ny versjon.
 2. Når mulighet for registrering av gammel versjon er fjernet i ELMA (SMP).
 3. Gammel versjon er fjernet fra ELMA (SMP). 

17. Unntak/spesielle hensyn

Del-prosess, aktivitetUnntak/hensyn  
Dersom markedet ikke har implementert ny versjonMå gammel versjon leve inntil antall transaksjoner av ny versjon har nådd kritisk masse. Fastsettes av leder.

​​​​​​18. Risiko

RisikoSannsynlighetAlvorlighetMetodeTiltak
Avviker fra prosessenLavMedium-HøyMarkedet gir tilbakemelding om ev. avvikGå tilbake til relevant prosessteg.
Endring medfører så høy kostnader at systemleverandører ikke implementerer.LavHøyMarkedet gir tilbakemelding 
     

19: Behov for støtte

StøtteForklaring/Lenker
Behov for prosessopplæring. 
Behov for teknisk opplæring 
  

20. Lenke til EHF/PEPPOL BIS Spesifikasjon

Lenke til informasjonsside: https://anskaffelser.dev/postaward/g3/announcement/ 

Release management: https://anskaffelser.dev/postaward/g3/docs/release-management/ 

Lenke til tekniske spesifikasjoner:  https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/

21. Tilleggsinformasjon

Nei

22. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 7. februar 2023

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.