Effektkalkulator for personbiler

Kalkulatoren viser effektene på CO2-utslipp og kostnader knyttet til drivstoff- og elforbruk. Du kan sammenligne et referansekjøretøy med et nyanskaffet kjøretøy som tilfredsstiller enten basiskrav eller avanserte krav.

Kilde: DFØ

Hensikten med å stille miljøkrav er å redusere miljøbelastningen til anskaffelsen. Kalkulatoren hjelper deg med å tydeliggjøre hva slags effekt kravene får, slik at du har et godt grunnlag for å avgjøre hvilket ambisjonsnivå du skal velge.

Effektene omfatter endrede utslipp og kostnader i bruksfasen til anskaffelsen. Kalkulatoren er ment som et enkelt hjelpemiddel, og tar ikke med alle utslipp (for eksempel i et livsløpsperspektiv), eller alle kostnader knyttet til anskaffelsen. Kalkulatoren sammenligner tre kjøretøy:

  • Referansekjøretøy: fossilt standardkjøretøy hvor utslipp kan endres
  • Kjøretøy med basiskrav: fossilt kjøretøy med krav om maks 80 g CO2/km utslipp
  • Kjøretøy med avanserte krav: elbil hvor strømforbruk kan endres

Referansekjøretøyet kan representere det kjøretøyet du eier i dag eller representere en typisk nybil. I tillegg kan du for alle kjøretøy legge på kostnader til parkering, årsavgift og bompenger. Verdiene i feltene til kalkulatoren er typiske standardverdier, men du kan endre alle hvis du ønsker. Trykk på de blå spørsmålssymbolene for mer informasjon om standardverdiene.

Ytterligere informasjon om beregningene, standardverdiene og kilder finner du i bakgrunnsdokumentet. Du kan lagre et bilde av kalkulatoren og resultatet ved å klikke på nedlastingsikonet nederst på kalkulatoren og velge «Image» eller «PDF».

Last ned verktøyet

Effektkalkulator Personbiler
xlsx 878.74 KB
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 24. februar 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord