Anskaffelsesprosessen steg for steg

Konkurransegjennomføring

Konkurransegjennomføringen starter med den formelle henvendelsen til markedet, vanligvis gjennom en kunngjøring på Doffin eller TED. Formålet er å inngå en eller flere kontrakter som skal bidra til å nå mål og resultater nedfelt i konkurransegrunnlaget.

For veiledning i utarbeidelse av konkurransegrunnlag, se avklare behov og forberede konkurransen.

Roller og ansvar under konkurransegjennomføring

Budsjetteier/ avtaleeier

 • Etablere forhandlingsteam
 • Avslå/godkjenne tildelingsbeslutning og godkjenne anskaffelses­protokoll i KGV
 • Signere kontrakt (evt. e-signering i KGV)

Innkjøper

 • Ansvarlig for sammenstilling av dokumenter i KGV
 • Kunngjøring i Doffin/TED via KGV
 • Administrere spørsmål og svar i KGV
 • Lede tilbuds­evalueringen
 • Gjennomføre evt. tilbydermøter
 • Avvise leverandører og tilbud
 • Utarbeide forhandlings­­strategi og evt. mandat
 • Lede forhandlingene
 • Innstille til valg av tilbud med oppdatert risikoanalyse
 • Sende ut tildelingsbrev til deltagere i konkurransen via KGV
 • Behandle eventuelle klager
 • Sørge for signering av kontrakt (evt. e-signering i KGV)
 • Kunngjøre kontrakt i Doffin/TED via KGV 
 • Arkivere relevant dokumentasjon

Kontraktsforvalter

 • Innspill til administrative bestemmelser i konkurransegrunnlaget
 • Være kontaktperson for oppfølging av kontrakten

Fagansvarlig

 • Godkjenne endelig leveransebeskrivelse
 • Evaluere tilbudt leveranse
 • Bidra til innstilling av tilbud  
Informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår

Som oppdragsgiver har du plikt til å informere om at det i samsvar med forskriften stilles krav til:

 • lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten
 • dokumentasjon
 • sanksjoner

God gjennomføring gir vellykket avtale

Selvom selve grunnlaget for en vellykket anskaffelse er lagt i planleggingsfasen, vil en god gjennomføring av selve konkurransen kunne bidra til en vellykket avtale.

Konkurransegjennomføringen kan variere både i omfang og lengde avhengig av hvilken prosedyre som er valgt, antall tilbud som er mottatt og mengden av dokumentasjon som må gjennomgås og vurderes. 

Det kan det komme inn spørsmål, være behov for presiseringer og noen ganger også behov for å avlyse konkurransen. Tilbudene skal vurderes og evalueres ut fra den innleverte dokumentasjonen og de konkurranseregler som var satt for konkurransen.

Fasen har ikke som mål å gjennomgå alle tenkelige forhold som kan oppstå, men beskriver en del ulike problemsstillinger og hvordan disse kan løses.

Maler 

Oppdatert: 4. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.