Anskaffelsesprosessen steg for steg

Konkurransegjennomføring

Velge tilbud og inngå avtale

Formålet med denne aktiviteten er å velge det beste tilbudet basert på de konkurranseregler som var satt for konkurransen.

For å finne den leverandøren som blir kåret som vinner av konkurransen, er det flere aktiviteter som må gjennomføres.

  • Du må vurdere om du plikter å avvise leverandøren eller tilbudet eller om det er avvisningsgrunner som ikke automatisk medfører plikt til avvisning.
  • Så må du vurdere om leverandøren er kvalifisert, dvs. oppfyller de krav til leverandørens egnethet som du har krevet; krav til økonomi og soliditet, krav til erfaring, krav til teknisk kompetanse mv. Dersom noe er uklart eller mangler, kan du be leverandøren ettersende eller supplere dokumentasjon, jf. FOA § 23-5. Du har rett til å avvise leverandører helt frem til det er inngått skriftlig kontrakt, da det jo kan avdekkes forhold underveis i prosessen som enten medfører pliktige eller valgfri avvisning.
  • Ved begrensede konkurranse (begrenset anbudskonkurranse, begrenset tilbudskonkurranse, konkurranse om forhandling og konkurranse om innovasjonspartnerskap) vurderer du først hvilke leverandører som er kvalifisert og så inviterer du disse til å innlevere tilbud. Du kan begrense antall leverandører du vil ha med deg videre i konkurransen for å innlevere tilbud.  Denne utvelgelsen forutsetter at du har vært tydelig på dette i kunngjøringen; har satt et intervall for hvor mange leverandører du vil ha med deg videre og også satt objektive og etterprøvbare kriterier for utvelgelsen. Se nærmere under "vurdere kvalifikasjoner".
  • Etter at du har vurdert at leverandøren oppfyller kvalifikasjonene, vurderer du selve tilbudene. Også her kan det være pliktige avvisningsgrunner. Etter at du har vurdert avvisningsgrunner vurderer du om tilbudene oppfyller de krav du har stillet i anskaffelsesdokumentene før du evaluerer tilbudene ut fra hvert tildelingskriterium du har satt for konkurransen.
  • Etter du har kåret en vinner, plikter du å meddele dette til leverandørene før du kan inngå kontrakten.
Oppdatert: 1. juli 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.