Utforskning av løsninger

Utviklingsprosessen deles opp i ulike faser. Resultatene i de ulike utviklingsløpene evalueres etter hver fase. De beste løsningene inviteres videre til neste fase. Helst bør to konkurrerende leverandører beholdes helt til siste fase for å sikre fremtidig konkurranse i markedet.

Arbeidet med utforskning av løsning består av utvikling av løsningsforslag, utvikling av prototypene og endelig felttesting av disse prototypene.

Du bør utarbeide en overordnet tidsplan for gjennomføringen av prosjektet. I tillegg er det i DFØs avtalemal lagt opp til at leverandørene skal utarbeide en detaljert fremdrifts- og samarbeidsplan før påbegynnelse av de ulike fasene.

I selve utviklingsløpet er det viktig at dere er tilgjengelig for leverandørene og følger utviklingsløpet tett. Slik får man sikret en best mulig felles forståelse for behovet og utfordringer, som igjen øker sjansen for et vellykket utviklingsløp. 

Det er også mulig å gjøre justeringer i gjennomføringen av prosjektet underveis dersom det oppstår behov for det. Dersom det gjøres endringer i kontrakten, anbefaler vi at disse gjøres skriftlig som et tillegg til kontrakten. Dersom dere bruker DFØs mal for kontrakt, skal slike endringer protokollføres i bilag 9.

Oppdatert: 17. februar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.