Hva er nytt rundt SSA

Informasjon om hva SSA-teamet holder på med, om høringer og innspillsrunder og nye oppdateringer på SSA sidene på anskaffelser.no.

DFØ er nå eier og forvalter av SSA-avtalene

DFØ overtok avtalene i september 2020. Vi jobber med oppdatering av hele avtaleporteføljen, som innebærer språkvask, feilrettinger, oppdaterte lov- og forskriftshenvisninger, strukturendringer, nye forsider med mer.

Dette arbeidet skal resultere i publisering av nye 2022-versjoner av avtalene med ny enkel forside og DFØ-logo før sommerferien.

Ny bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår - gi innspill

Samtlige avtaler i porteføljen har en likelydende bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår. Denne bestemmelsen ønsker vi å gjøre noen endringer i, for at den i større grad skal stemme overens med gjeldende regelverk og praksis.

Ny bestemmelse lønns- og arbeidsvilkår
docx 17.72 KB

Om du vil gi innspill til den nye bestemmelsen, kan du sende e-post til kan du sende en epost til ssa-post@dfo.no med «Arbeidsvilkår» i emnefeltet innen 16. juni 2022.

Mer veiledning om SSA

Temaer vi planlegger å veilede om:

Hva er en SSA?

 • SSA-enes historie og bakgrunn
 • Hva er egentlig en standardavtale?

Begreper og mekanismer i SSA-ene

 • Ordliste over alle begreper som benyttes i SSA-ene
 • Enkle forklaringer på de kontraktsmessige mekanismer i SSA

Avtalens oppbygging

 • Struktur og innhold
 • Generell avtaletekst vs. Bilag

Hvilken SSA skal jeg velge?

 • Leveransemodeller forklart
 • Likheter og forskjeller i avtalene
 • Eksempler

SKY-avtalene

 • Forskjeller/likheter mellom de tre sky-avtalene
 • Hva de ulike avtalene skal brukes til

SSA-F (Forsknings- og utredningsavtalen)

DFØ har nå overtatt ansvaret for standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag, som tidligere tilhørte Kunnskapsdepartementet.

Vi har gjennomført en revisjon av avtalen, og er snart klare for publisering. Avtalen vil få navnet SSA-F, og inngå i avtaleporteføljen med resten av SSA-ene.

SSA-F skal brukes i forsknings- og utredningsoppdrag hvor hensynet til akademisk frihet, forskningsetikk og uavhengighet er tungtveiende.

Temadag om SSA og IT-anskaffelser høsten 2022

Vi planlegger blant annet gjennomgang av skyavtalene og den nye SSA-F (ny avtale for forsknings- og utredningsoppdrag). Har du noen ideer til temaer vi bør ta opp og/eller hvem som kan stille opp og holde et innlegg, ta kontakt.

Spørsmål om SSA

 • e-post ssa-post [at] dfo.no

Spørsmål og svar

Oppdatert: 24. mai 2022

Kontakt

Spørsmål om SSA

 • e-post ssa-post [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord