Hva er nytt rundt SSA

Informasjon om hva SSA-teamet holder på med, om høringer og innspillsrunder og nye oppdateringer på SSA-sidene på anskaffelser.no.

DFØ eier og forvalter av SSA-avtalene

DFØ overtok avtalene i september 2020.

Oppdaterte standardavtaler utsettes til 2024

Vi jobber med oppdatering av hele avtaleporteføljen, som innebærer språkvask, feilrettinger, oppdaterte lov- og forskriftshenvisninger, strukturendringer, nye forsider med mer. Dette arbeidet skal resultere i publisering av nye 2024-versjoner av avtalene med ny enkel forside og DFØ-logo.

På grunn av andre høyt prioriterte oppgaver har DFØ besluttet å utsette publiseringen av oppdaterte standardavtaler til 2024.

Mer veiledning om SSA

Temaer vi planlegger å veilede om:

Hva er en SSA?

 • SSA-enes historie og bakgrunn
 • Hva er egentlig en standardavtale?

Begreper og mekanismer i SSA-ene

 • Ordliste over alle begreper som benyttes i SSA-ene
 • Enkle forklaringer på de kontraktsmessige mekanismer i SSA

Avtalens oppbygging

 • Struktur og innhold
 • Generell avtaletekst vs. Bilag

Hvilken SSA skal jeg velge?

 • Leveransemodeller forklart
 • Likheter og forskjeller i avtalene
 • Eksempler

SKY-avtalene

 • Forskjeller/likheter mellom de tre sky-avtalene
 • Hva de ulike avtalene skal brukes til

SSA-F (Forsknings- og utredningsavtalen)

DFØ har nå overtatt ansvaret for standardavtalen for forsknings- og utredningsoppdrag, som tidligere tilhørte Kunnskapsdepartementet.

Vi har gjennomført en revisjon av avtalen, og avtalen er publisert. Avtalen har fått navnet SSA-F, og inngå i avtaleporteføljen med resten av SSA-ene.

SSA-F skal brukes i forsknings- og utredningsoppdrag hvor hensynet til akademisk frihet, forskningsetikk og uavhengighet er tungtveiende.

Se ofte stilte spørsmål og svar om SSAer

Oppdatert: 9. november 2023

Kontakt

Spørsmål om SSA

 • e-post ssa-post [at] dfo.no (ssa-post[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.