Fellesavtale for forbruksmateriell

Fellesavtale for forbruksmateriell

Statens innkjøpssenter har inngått fellesavtale for kjøp av forbruksmateriell med tre leverandører: Lyreco Advantage Norway AS, Maske AS og NorEngros AS. Avtalen er gyldig fra 1.mars 2022 med en varighet på 2 år, med opsjon om forlengelse i inntil 2 år.

Om avtalen

  • Ikrafttredelse: 01.03.2022
  • Varighet: 2 år + 1 år + 1 år
  • Opsjon: Opsjon er utløst med Lyreco, Maske og NorEngros for perioden 1.mars 2024 til 28.februar 2025.
  • Produkter: Kontorrekvisita, renholds- og toalettrekvisita, kantineartikler og datarekvisita m.m.
Rammedokument

Statens innkjøpssenter skal utarbeide et rammedokument for hver enkelt felles innkjøpsavtale som skal gi virksomhetene retningslinjer for hvordan den inngåtte fellesavtalen bør brukes. For å oppnå gevinster av bruk av fellesavtalen er det viktig at deltagende virksomheter innretter sin bruk av avtalen i samsvar med føringene i rammedokumentet.

Nedenfor finner du rammedokumentet for fellesavtalen om kjøp av forbruksmateriell.

Rammedokument for fellesavtalen om kjøp av forbruksmateriell

Hva inneholder den nye fellesavtalen for forbruksmateriell?

De viktigste endringene er følgende:

  • Opsjon på kjøp av profilering- og grafiske artikler har blitt besluttet fjernet fra forbruksmateriellanskaffelsen. Det er viktig at virksomhetene det gjelder inngår nye avtaler for å dekke dette behovet etter oktober 2021.
  • Datarekvisita med unntak av ergonomiske produkter tas ut av avtalen og er tenkt dekket gjennom fellesavtalene hos IKT i fremtiden.
  • Toner, blekk og lyskilder skilles ut som opsjoner, slik at virksomhetene kan velge selv hvordan de ønsker å kjøpe disse varene.

Figuren under er ikke uttømmende men viser en oversikt over innkjøpskategoriene som inkluderes i fellesavtalen hvorav opsjoner er markert med stiplet linje.

Innkjøpskategorier innen forbruksmateriell.

Tilgang til nettbutikk, punch-out eller EHF katalog

For å kunne bestille forbruksmateriell fra tildelt leverandør til avtalepriser må virksomheten ha tilgang på en nettbutikk. Avhengig av hvilken bestillingsløsning deres virksomhet har valgt, kan dette gjøres på flere ulike måter:

EHF-katalog: Virksomheter som gjennomfører bestillinger internt i sin bestillingsløsning vil få tilsendt varekatalog med godkjente avtalepriser. For de virksomhetene som pr i dag benytter Tradeshift sitt system følger som kjent ikke dette systemet EHF-formatet og det må forventes at kataloger mottas direkte. Ta da kontakt med David Behrens eller se hen til oppdatert prisfil på teamsområdet for kontroll av prisene.

Punch-out: Oppsett blir gjort på vanlig måte direkte med leverandør og systemansvarlig.

Leverandørens nettbutikk: Skal kun benyttes ved unntakstilfeller hvor virksomhetene ikke har egen bestillingsløsning.

Dersom dere er DFØ-kunde og benytter UNIT4 innkjøpssystem, må leverandøren dere er tildelt, legges inn i leverandørregisteret før katalog eller punchout kan legges inn på den nye leverandøren. DFØ-kunder som har delservice, gjør dette selv, mens DFØ-kunder som har fullservice, bestiller registreringen på vanlig måte.

Samarbeidsområde i MS Teams

Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter for denne fellesavtalen. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere. Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres dersom det skjer endringer av lokal avtaleforvalter eller evt. dennes kontaktinformasjon.

Lokal avtaleforvalter har tilgang til samarbeidsområde for fellesavtalen i Microsoft Teams. I Teams finner lokal avtaleforvalter avtaledokumenter og annen informasjon om avtalen. I Teams kan lokal avtaleforvalter rapportere eventuelle avvik (se på avviksskjema), stille spørsmål og chatte med Statens innkjøpssenter og andre avtaleforvaltere.

For å få tilgang til teamsområdet og for andre henvendelser omkring avtalen, vennligst kontakt oss på forbruksmateriell@dfo.no

Les mer om hvordan du får gjestetilgang til Teams:

Teams gjestetilgang
pdf 772.17 KB
Kontaktinfo for spørsmål gjeldene avtalen

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med avtaleforvalter:

Kontaktinfo for spørsmål vedrørende E-handel

Alle spørsmål vedrørende E-handel kan rettet til prosjektleder:

Oppdatert: 8. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.