Fellesavtale for forbruksmateriell (ny)

Informasjon om ny anskaffelse av fellesavtale for forbruksmateriell som vil være gjeldende fra Q1 2022.

Status
Under arbeid

Begjæring om midlertidig forføyning

Etter tildeling av kontrakt, begjærte Staples Solutions Norway AS midlertidig forføyning for å stanse kontraktsinngåelse. Begjæringen ble sendt til Oslo tingrett 8. juli 2021. Tingretten har behandlet begjæringen og avsagt en kjennelse av 21.september 2021, hvor begjæringen tas til følge.

Etter kjennelsen forbys Statens innkjøpssenter å inngå kontrakt før det er rettskraftig avgjort om tildelingen av kontrakt er foretatt i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Etter rettens vurdering er det begått en feil ved gjennomføringen av konkurransen ved at det ikke er stilt tilstrekkelig dokumentasjonskrav til underkriteriet «Innføring av ytterligere miljøvennlig transport». Retten anser at dette er en feil som ikke kan rettes på annen måte enn ved å avlyse konkurransen, og at det foreligger en plikt til avlysning for Statens innkjøpssenter.

Statens innkjøpssenter tar kjennelsen til etterretning og avlyser konkurransen om kjøp av forbruksmateriell, jf. anskaffelsesforskriften 25-4 (1).

Ny anskaffelse

Konkurransen ble utlyst på nytt 14.10.2021 og har tilbudsfrist 22.11.2021.

Det vil komme mer informasjon om implementering og avtalen når den er signert.

Tentativ fremdriftsplan

Milepæler Dato
Kunngjøring av konkurranse Oktober 2021
Signering av kontrakt Januar 2022
Oppstart implementering Januar 2022
Iverksettelse av ny avtale Mars 2022

Innkjøpsgruppen

Figuren under presenterer virksomhetene og personene som har deltatt i innkjøpsgruppen for denne anskaffelsen.

Virksomhet Rolle Navn
Universitetet i Stavanger Prosjektmedarbeider Katrine Thorsen
NTNU Prosjektmedarbeider Trude Riksheim
NAV Prosjektmedarbeider Cathrine Von Krogh
Helsedirektoratet Prosjektmedarbeider Kirsti Bøhm
DSS Prosjektmedarbeider Liv Hiis Bergh
DSS Prosjektmedarbeider Anne-Marthe Isaksen
DFØ/Statens innkjøpssenter Prosjektleder David Behrens
DFØ/Statens innkjøpssenter Prosjektmedarbeider juridisk Yngvar Loen Larsen
DFØ/Offentlige anskaffelser Prosjektmedarbeider miljø Odd Olaf Schei

Hva inneholder avtalen

Vi har nå besluttet innholdet i konkurransen og det er noen viktige endringer i forhold til eksisterende kontrakt. De viktigste er:

  • Opsjon på kjøp av profilering- og grafiske artikler har blitt besluttet fjernet fra forbruksmateriellanskaffelsen. Det er viktig at virksomhetene det gjelder inngår nye avtaler for å dekke dette behovet etter oktober 2021.
  • Datarekvisita med unntak av ergonomiske produkter tas ut av avtalen og er tenkt dekket gjennom fellesavtalene på IKT i fremtiden.
  • Toner, blekk og lyskilder skilles ut som opsjoner, slik at virksomhetene kan velge selv hvordan de ønsker å kjøpe disse varene.

For mer innformasjon om innkjøpskategoriene avtalen omfatter se figur under. Figuren er ikke uttømmende, men fremstiller hovedkategoriene og noen underkategorier.

Kontakt

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med prosjektleder:

Oppdatert: 5. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord