Fellesavtale for mobile enheter

Fellesavtale for mobile enheter

Avtalen er gyldig fra 3. september 2022 og varer i to år med opsjon om forlengelse i inntil to år.

Om avtalen

 • Ikrafttredelse: 03.09.2022
 • Varighet: 2 år + 4x6 måneder
 • Opsjon: Vi vil varsle virksomhetene i god tid i forveien dersom det ikke utløses opsjon.
 • Produkter: mobiler, nettbrett og tilhørende utstyr

Det er inngått en rammeavtale med to leverandører: Dustin Norway AS og Techstep Norway AS.

Rammedokument

Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles innkjøpsavtaler og skal utarbeide et rammedokument for den enkelte felles innkjøpsavtale.

Rammedokumentet skal gi virksomhetene retningslinjer for hvordan fellesavtalen bør brukes. Riktig bruk av avtalen er sentral for virksomhetens realisering av potensialet for gevinster i fellesavtalen.

For å oppnå gevinstene, er det viktig at deltakende virksomheter innretter sin bruk av avtalen i samsvar med føringene i rammedokumentet.

Rammedokument for fellesavtale for mobile enheter

Nedenfor finner du rammedokumentet for fellesavtalen på mobile enheter.

Rammedokument mobile enheter.pdf
pdf 205.39 KB

Avropsmekanisme

Følgende leverandører er innstilt i prioritert rekkefølge:

 1. Dustin Norway AS
 2. Techstep Norway AS

Avrop med estimert verdi inntil kr 250 000 ekskl. mva. skal gjøres direkte hos Dustin Norway AS.  Avrop gjøres gjennom egen e-handelsportal eller ved å benytte leverandørens nettbutikk.

Send e-post til karoline.ebbesen@dustin.no  for å få tilgang til nettbutikk, punch-out eller EHF katalog. Se hvordan bruke avtalene.

Gjennomføring av mini-konkurranser

Avrop med estimert verdi som er lik med eller over kr 250 000 ekskl. mva., skal gjennomføres ved mini-konkurranse mellom leverandørene, hvor vinneren får leveransen.

Oppdragsgivere (bestillende virksomheter) med spesielle behov og som ønsker forutsigbarhet i leveranser, kan gjennomføre en mini-konkurranse mellom alle leverandører, for alt kjøp av produkter for en nærmere angitt tidsperiode. Dette kan for eksempel være oppdragsgivere som ønsker å standardisere spesielle modeller og tilhørende utstyr som ikke inngår blant standardmodellene. Enkelte oppdragsgivere kan også ha behov for å kjøpe mobiltelefoner og nettbrett levert med tjenester som betinger leveranse fra samme leverandør.

Oppdragsgiver er selv ansvarlig for gjennomføring av avrop/mini-konkurranser og skal selv definere virksomhetens behov. Nedenfor finner du malen for mini-konkurranser.

Bilag 4b Mal for minikonkurranse.docx
docx 82.45 KB

Tildelingskriterier i mini-konkurransene

Oppdragsgiverne kan velge innenfor følgende tildelingskriterier i mini-konkurransene:

 • Pris, herunder: 
  • Samlet pris på produkter
  • Samlet pris på tjenester 
 • Kvalitet, herunder:
  • Support og service
  • Garanti
  • Bestilling og leveringstider
  • Kvalitative egenskaper

Vekting av tildelingskriterier i mini-konkurranser bestemmes av bestillende virksomhet.

Alle leverandører skal inviteres til konkurransen, og det skal gis en svarfrist på minimum 10 dager for å inngi tilbud.

Kontakt leverandørene

Kontaktpersoner hos leverandørene er som følger:

Samarbeidsområde i MS Teams

Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter for denne fellesavtalen. Den lokale avtaleforvalteren vil være avtaleansvarlig og koordinator både ovenfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere. Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres dersom det skjer endringer av lokal avtaleforvalter eller evt. dennes kontaktinformasjon.

Lokal avtaleforvalter har tilgang til samarbeidsområde for fellesavtalen i Microsoft Teams. I Teams finner lokal avtaleforvalter avtaledokumenter og annen informasjon om avtalen. I Teams kan lokal avtaleforvalter rapportere eventuelle avvik (se på avviksskjema), stille spørsmål og chatte med Statens innkjøpssenter og andre avtaleforvaltere.

For å få tilgang til teamet og for andre henvendelser omkring avtalen, vennligst kontakt oss på IKT-avtaler@dfo.no 

Se hvordan du får gjestetilgang til Teams


Oppdatert: 9. november 2023

Kontakt

 •  IKT-avtaler [at] dfo.no (IKT-avtaler[at]dfo[dot]no) (Avtaleansvarlig)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.