Fellesavtale om kjøp av kontormøbler

Fellesavtale om kjøp av kontormøbler

Statens innkjøpssenter har inngått fellesavtale om kjøp av kontormøbler med to leverandører, Lindbak AS og Senab Eikeland Stavanger AS. Avtalen er gyldig fra 22. mars 2024 med en varighet på 2 år med opsjon om forlengelse i inntil to år. Fellesavtalen inngår i Kategoristrategi for kontorområdet 2022-2032.

Om avtalen

  • Ikrafttredelse 22.03.2024
  • Varighet: 2 år + 1 år + 1 år
  • Opsjon: Virksomhetene vil bli varslet i god tid i forveien dersom opsjon ikke utløses.
  • Anskaffelsens formål er å dekke virksomhetenes løpende behov for leveranse av kontormøbler.
  • Se video fra informasjonsmøtet mandag 22.april 2024 for mer informasjon.

Med kontormøbler menes møbler og inventar til kontorarbeidsplasser (cellekontor/landskap), møterom, grupperom, sosiale soner, resepsjon, arkiv, undervisningsrom og læringsareal, aktivitetsbaserte arbeidsplasser, samarbeidssoner, kreative soner, samtalerom mm. Fellesavtalen vil omfatte alt fra mindre løpende bestillinger av en eller flere møbler (suppleringskjøp) til større anskaffelser (eksempelvis flytteprosjekter osv.).

Avtalen omfatter også tjenesteelementer (levering og montering av møbler, retur av emballasje, service og vedlikehold).

Fellesavtalen er delt inn i to delområder:

  • Platemøbler
  • Stoler og andre møbler

Hvert delområde er igjen delt inn i seks geografiske delkontrakter. Anskaffelsen omfatter totalt 12 ulike delkontrakter.

Delområdet Platemøbler omfatter møbler og inventar innenfor produktområdene bord, skjerming, lamper (løsmontert), garderobe, lager og arkiv. Delområdet Stoler og andre møbler omfatter produktområdene stoler, sofa, avfallssystem og stillerom.

Avtalefordelingen ser slik ut:

PlatemøblerStoler og andre møbler
LeverandørLeverandør
Nasjonal avtale 1Nasjonal avtale 1
Lindbak ASLindbak AS
Nasjonal avtale 2Nasjonal avtale 2
Senab Eikeland Stavanger ASSenab Eikeland Stavanger AS
Region Nord-MidtRegion Nord-Midt
Lindbak ASLindbak AS
Region Sør-VestRegion Sør-Vest
Lindbak ASLindbak AS
Region ØstRegion Øst
Lindbak ASLindbak AS
Region OsloRegion Oslo
Lindbak ASLindbak AS
Avtalefordeling Senab Eikeland Stavanger AS
xlsx 17.65 KB
Avtalefordeling Lindbak AS
xlsx 24.47 KB
Rammedokument

Statens innkjøpssenter skal utarbeide et rammedokument for hver enkelt felles innkjøpsavtale som skal gi virksomhetene retningslinjer for hvordan den inngåtte fellesavtalen bør brukes. For å oppnå gevinster av bruk av fellesavtalen er det viktig at deltagende virksomheter innretter sin bruk av avtalen i samsvar med føringene i rammedokumentet.

Se rammedokument for fellesavtalen

Avropsmekanisme

Den enkelte virksomhet som er en del av anskaffelsen vil være en av oppdragsgiverne på Fellesavtalen, som foretar selvstendige avrop ut ifra egne behov, i samsvar med Fellesavtalen.

Lokal avtaleforvalter

Den enkelte virksomhet må utnevne en lokal avtaleforvalter for denne fellesavtalen. Lokal avtaleforvaler er avtaleansvarlig og koordinator både overfor leverandøren, Statens innkjøpssenter og virksomhetens egne bestillere.

Statens innkjøpssenter trenger kontakinformasjon til den/de i den enkelte virksomhet som kommer til å være avtaleforvalter på denne avtalen. Vi trenger navn, telefonnummer og e-post adresse til avtaleforvalter på avtalen. Dette sendes til kontor@dfo.no.

Det er viktig at Statens innkjøpssenter informeres dersom det skjer endringer av lokal avtaleforvalter eller evt. dennes kontaktinformasjon.

Samarbeidsområde i MS Teams

Lokal avtaleforvalter har tilgang til samarbeidsområde for fellesavtalen i Microsoft Teams. Dette for å tilrettelegge for en mer effektiv kommunikasjon, bedre informasjonsflyt og selvbetjening. Teamet vil fungere som en digital møteplass for lokale avtaleforvaltere. Det er et sted for læring, samhandling og erfaringsutveksling. I teamet får alle medlemmer tilgang til avtaledokumenter og annen relevant informasjon. I Teams kan lokal avtaleforvalter rapportere eventuelle avvik, stille spørsmål og chatte med Statens innkjøpssenter.

For å få tilgang til teamet og for andre henvendelser kring avtalen, vennligst kontakt oss på kontor@dfo.no .

Les mer her om hvordan du får gjestetilgang til Teams

Video fra informasjonsmøte mandag 22.april 2024

Mandag 22.04.24 holdt prosjektleder Jan Erik Sæther Ask et informasjonsmøte om avtalen. I møtet presenteres anskaffelsesprosessen, innrettingen, tildelingskriterier, prismodeller og relevante krav. Det blir også gitt informasjon om de ulike rollene i avtaleperioden samt nyttig informasjon om videre implementering og avtaleoppfølging. Trykk på "cc" ved valgmulighetene nederst til høyre for å få teksting.

Kontakt

Alle henvendelser relatert til fellesavtalen ønskes sendt til kontor@dfo.no, og merkes Fellesavtale om kjøp av kontormøbler.

Direkte henvendelser til leverandør om fellesavtalen sendes til:

Oppdatert: 14. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.