Fellesavtale for overnatting

Fellesavtale for overnatting

Mandat, fremdriftsplan og organisering for ny fellesavtale for overnatting. Siden oppdateres jevnlig.

Statens innkjøpsråd ble den 13. juni 2019 forelagt kategoristrategi for reiseområde og sluttet seg til handlingsplanens prioriteringer. Overnatting i Norge og utlandet er et av de prioriterte tiltakene. Mandat for anskaffelsen er godkjent. Formålet med anskaffelsen er å inngå statlige fellesavtaler for overnatting for ansatte på tjenestereiser i Norge og i utlandet.

Status                                                               

 • Prosjektmandat er godkjent
 • Prosess med å rekruttere innkjøpsgruppe er fullført.
 • Markedsdialog og 1:1 møter med interesserte leverandører er gjennomført.
 • Konkurransestrategi er godkjent
 • Anskaffelsesdokumenter er under utarbeidelse

Forventede effekter av anskaffelsen

 • Utnytte stordriftsfordeler ved å samordne anskaffelser av overnatting
 • Lavere priser 
 • Reduserte transaksjonskostnader 
 • Høy brukertilfredshet og god behovsdekning
 • Økt datagrunnlag og statistikk
 • Økt etterlevelse av relevante lover og regler
 • Ivareta og videreutvikle en sunn konkurranse i markedet
 • Samfunnsansvar
 • Bidra til utslippsreduksjon av Co2, vann og restavfall 
 • Motvirke arbeidslivskriminalitet, herunder ivaretakelse og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår 
 • Bidra til økt bruk av lærlinger

Tentativ fremdriftsplan

MilepælerTidspunkt
Oppstart prosjektQ3 2021
Godkjent konkurransestrategiQ1 2022
Konkurransedokumenter på høringQ2 2022
Kunngjøring av konkurranseQ2/Q3 2022
Tildeling og inngåelse av kontraktQ3 2022
Oppstart og implementering av kontraktQ3/Q4 2022

Organisering

 • Prosjekteier: Seksjonssjef Jan Henrik Skogen/Statens innkjøpssenter
 • Prosjektleder: Frederik Hanses, Statens innkjøpssenter
 • Prosjektdeltakere:
  • Eva Synnøve Trælstad, prosjektmedarbeider, Statens innkjøpssenter
  • David Behrens, analyse, Statens innkjøpssenter
  • Yngvar Loen Larsen, jurist, Statens innkjøpssenter
  • Anne Cathrine Jacobsen, faglig rådgiver for sosialt, lønn- og arbeidsvilkår, avdeling for prosess
  • Victoria Stokke, faglig rådgiver for miljø og klima, avdeling for partnere og leverandører

Innkjøpsgruppe

 • Christine Hannestad- Stortinget.
 • Lene Renate Jensen- Statsforvalternes fellestjenester.
 • Miriam Hellevang Saltskår- Havforskningsinstituttet.
 • Leif Oddbjørn Møller- Statens Vegvesen.
 • Kjell Olav Guttorm- Sametinget.

Oppdatert: 22. mai 2022

Kontakt

Avtaleansvarlig

E-post reise [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord