Norgesmodellen

Norgesmodellen handler om nasjonale seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser. Kravene gjelder i første rekke anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider og renholdstjenester.

Illustrasjonen viser resirkulering

Målet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og på den måten unngå at arbeidstakere utnyttes og seriøse bedrifter utkonkurreres av kriminelle.

Seriøsitetskrav i anskaffelsesregelverket

Det er innført flere krav i anskaffelsesregelverket:

  • Krav om begrensning i antall ledd i leverandørkjeden
  • Krav om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller foretak som har rett til å drive betalingsformidling
  • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
    • Krav om lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler
    • Krav om obligatorisk tjenestepensjon
    • Krav om informasjonsplikt og språkferdigheter
  • Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

Kontraktsvilkår og kontroll

Oppdragsgiver skal innta kontraktsvilkår i anskaffelser som omfattes av kravene. Oppdragsgiver har også plikt til å gjennomføre nødvendig kontroll for å sikre at kravene oppfylles.

Les mer

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige anskaffelser kan forhindres ved å stille riktige krav om lønns- og arbeidsvilkår. Oppdragsgiver må også følge opp og kontrollere at kravene etterleves i kontraktsperioden.

Oppdatert: 8. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.