Høring: krav til anskaffelser av måltidstjenester

Informasjon om prosess og innspill til krav til måltidstjenester.

Her kan du gi innspill til DFØs standardformulerte krav som kan brukes av offentlige oppdragsgivere ved innkjøp av måltidstjenester.

Kravene og kriteriene er en revidert versjon av de som allerede finnes i kriterieveiviseren.

Høringsbrev måltidstjenester.docx
docx 119.93 KB
Frist for innspill er 7. september

Høringsinnspill sendes via eformidling eller til postmottak@dfo.no med kopi til marifrostad.trano@dfo.no.

E-posten med høringssvar må merkes med "Høringsinnspill - krav til bærekraftige anskaffelser av måltidstjenester"

Andre aktuelle høringer

DFØ har også utviklet et nytt kriteriesett som gjelder krav til klimavennlig mat og krav til lærlinger i måltidstjenester, som også ligger ute på høring.

Oppdatert: 29. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord