Høringer av DFØs standardformulerte bærekraftskrav- og kriterier

Kriteriesettene som i dag finnes i Kriterieveiviseren, samt et par nye kriteriesett, skal i løpet av 2022 sendes på høring. Her finner du oversikt over kommende, pågående og avsluttende høringer.

Bakgrunn

DFØ jobber for å gjøre egen veiledning mer brukervennlig, og gjennomfører i 2022 et større arbeid for å forbedre det faglige innholdet og forenkle den tekniske løsningen til DFØs Kriterieveiviser. Kriterieveiviseren er et verktøy som tilbyr forslag til standardformulerte bærekraftskrav- og kriterier.  

Forslagene til bærekraftskrav- og kriterier er utarbeidet av DFØ i samarbeid med innkjøpere, leverandører, bransjeorganisasjoner, og andre aktører som for eksempel miljømerkeorganisasjoner.  

I løpet av sommeren og høsten 2022 vil alle eksisterende kriteriesett, og noen nye, sendes på høring. De endelige kriteriesettene skal publiseres som veiledning til offentlige innkjøpere i Norge.

Vil du sende inn høringsinnspill?

Høringsinnspill sendes via eformidling eller til postmottak@dfo.no og må merkes med "høringsinnspill <navn på kriteriesett>".

De grønne knappene viser kriteriesett som er klare for høringsinnspill. Blå knapper viser høringer som er gjennomført.

Juni 2022

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord