Høringer av DFØs standardformulerte bærekraftskrav- og kriterier

Kriteriesettene som i dag finnes i Kriterieveiviseren, samt et par nye kriteriesett, skal i løpet av 2022 sendes på høring. Her finner du oversikt over kommende, pågående og avsluttende høringer.

Bakgrunn

DFØ jobber for å gjøre egen veiledning mer brukervennlig, og gjennomfører i 2022 et større arbeid for å forbedre det faglige innholdet og forenkle den tekniske løsningen til DFØs Kriterieveiviser. Kriterieveiviseren er et verktøy som tilbyr forslag til standardformulerte bærekraftskrav- og kriterier.  

Forslagene til bærekraftskrav- og kriterier er utarbeidet av DFØ i samarbeid med innkjøpere, leverandører, bransjeorganisasjoner, og andre aktører som for eksempel miljømerkeorganisasjoner.  

I løpet av sommeren og høsten 2022 vil alle eksisterende kriteriesett, og noen nye, sendes på høring. De endelige kriteriesettene skal publiseres som veiledning til offentlige innkjøpere i Norge.

Vil du sende inn høringsinnspill?

Høringsinnspill sendes via eformidling eller til postmottak@dfo.no og må merkes med "høringsinnspill <navn på kriteriesett>".

De grønne knappene viser kriteriesett som er klare for høringsinnspill. Blå knapper viser høringer som er gjennomført.

Juni 2022

August 2022

November 2022

2023

Arbeidstøy og vaskeritjenester
Leie av eiendom
Bygg (andre sett med krav og kriterier)
Oppdatert: 13. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.