Høringer av DFØs standardformulerte bærekraftskrav- og kriterier

Her finner du oversikt over kommende, pågående og avsluttende høringer.

Bakgrunn

DFØ jobber for å gjøre egen veiledning mer brukervennlig, og gjennomførte i 2022 et større arbeid for å forbedre det faglige innholdet og forenkle den tekniske løsningen til DFØs Kriterieveiviser. Kriterieveiviseren er et verktøy som tilbyr forslag til standardformulerte bærekraftskrav- og kriterier.  

Forslagene til bærekraftskrav- og kriterier er utarbeidet av DFØ i samarbeid med innkjøpere, leverandører, bransjeorganisasjoner, og andre aktører som for eksempel miljømerkeorganisasjoner.  

Når forslag til nye krav og kriterier utarbeides vil høringsforslagene bli publisert her. Etter høring oppsummeres høringen og reviderte forslag publiseres som veiledning til offentlige innkjøpere i Norge.

Vil du sende inn høringsinnspill?

Høringsinnspill sendes via eformidling eller til postmottak@dfo.no og må merkes med "høringsinnspill <navn på kriteriesett>".

De grønne knappene viser kriteriesett som er klare for høringsinnspill. Blå knapper viser høringer som er gjennomført.

Desember 2023

November 2022

August 2022

Juni 2022

Oppdatert: 14. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.