Kjøp av grønnsaker

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av grønnsaker som tomater ferske og hermetiske, salat og agurk. Disse risikovurderingene gjelder når slike grønnsaker er importert til Norge, og ikke norsk-produserte grønnsaker.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Produkt Risiko på råvarenivå Risikonivå
Tomater, friske

Brudd på arbeidstakerrettigheter – lave lønninger, lange arbeidsdager, ulovlige arbeidsledere

Dårlige boforhold

Lovlig grense for plantevernmidler overskrides

Vann utvinnes ulovlig
Høy risiko
Tomater, hermetiske

Brudd på arbeidstakerrettigheter – lave lønninger, lange arbeidsdager, ulovlige arbeidsledere

Koblinger til mafiaen

Seksuelle overgrep mot kvinner

Dårlige boforhold

Barnearbeid
Høy risiko
Salat

Brudd på arbeidstakerrettigheter – lave lønninger, lange arbeidsdager, ulovlige arbeidsledere

Dårlige boforhold

Lovlig grense for plantevernmidler overskrides

Vann utvinnes ulovlig
Høy risiko
Agurk

Brudd på arbeidstakerrettigheter – lave lønninger, lange arbeidsdager, ulovlige arbeidsledere

Dårlige boforhold

Lovlig grense for plantevernmidler overskrides

Vann utvinnes ulovlig
Høy risiko

Risikovurderingen viser at det er høy til svært høy risiko forbundet med dyrking og høsting av tomater, salat og agurk.  Det er risikoene knyttet til importen av friske grønnsaker som er vurdert, og risikoene er derfor bare knyttet til landene der produktene ble dyrket/høstet, og ikke til risikoer i eventuelle land der de blir bearbeidet.

Leverandørkjeden

Produkt Opprinnelsesland (råvare)
Tomater, friske EU, spesielt Spania og Nederland
Tomater, hermetiske EU, spesielt Italia; Tyrkia
Salat EU, spesielt Spania
Agurk EU, spesielt Spania
Risiko i leverandørkjedene

Barnearbeid, tvangsarbeid og urimelige lange arbeidsdager med lave lønninger er de største utfordringene knyttet til menneskerettigheter i landbrukssektoren. 60 % av alle verdens barnearbeidere jobber i landbruket – i alt 98 millioner jenter og gutter.  I Spania og Italia er det påvist et stort antall migrantarbeidere fra Afrika sysselsatt i landbrukssektoren under forhold som samsvarer med FNs definisjon av moderne slaveri. 

En undersøkelse utført av den britiske avisen The Guardian fant at migrantarbeidere som plukket tomater i Spania, var ansatt på slavelignende vilkår. De fikk blant annet bare halvparten av den lovlige minstelønnen, bodde i dårlige boliger, og lønnen ble holdt tilbake hvis de klaget. 

Norge importerer hermetiske tomater primært fra Italia og Tyrkia. Undersøkelser utført av en italiensk påtalemyndighet, frivillige organisasjoner og fagforeninger har avdekket det påtalemyndigheten omtalte som «absolutt utnyttelse» i landets tomathermetiseringsindustri, der plukkere i sesongen arbeidet tolv timer per dag, syv dager i uken, uten pauser, uten tilgang til helsepersonell og innlosjert i dårlige boliger.

Praktisk talt alt av salat og agurk som Norge importerer, kommer fra Spania. En undersøkelse utført av den britiske avisen The Guardian fant at migrantarbeidere som jobbet i drivhus i Spania, var ansatt på slavelignende vilkår. De fikk blant annet bare halvparten av den lovlige minstelønnen, bodde i elendige boliger, og lønnen ble holdt tilbake hvis de klaget.

 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.